Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2007 2007-01-11 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2007 roku ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany do Statutu wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2006 roku, sygn. sprawy WA.XIV NS – REJ.KRS/026923/06/212.
Tekst jednolity znajduje się na stronie www.ir.boryszew.com.pl.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b RO
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpis:
Adam Chełchowski – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »