Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2014 2014-02-14 Zawarcie umowy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Boryszew S.A.

Raport bieżący nr 6/2014
 

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 21 stycznia 2013 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 roku Emitent zawarł umowę z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, na mocy której Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyraził zgodę i zobowiązał się do pełnienia funkcji akcjonariusza uzupełniającego niedobory scaleniowe kosztem swoich praw wynikających z posiadania akcji. Zgodnie z umową Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pokryje niedobory, które mogłyby powstać podczas procesu scalania akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 400.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. Pokrycie niedoborów scaleniowych zostanie przeprowadzone przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zgodnie z procedurami określonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zapisy umowy przewidują również, że w przypadku niedokonania przez Emitenta procesu scalenia akcji do 31 sierpnia 2014 roku lub niepodjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki, ww. umowa zostanie rozwiązana.
 

Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »