Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2014 2014-03-07 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z zarejestrowaniem w dniu 26

lutego 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie

Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku

(Sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/005531/14/237), dotyczącej scalenia akcji Spółki oraz

działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 1 ust. 2 Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 17 lutego 2014 roku postanawia

wyznaczyć dzień 21 marca 2014 roku jako Dzień Referencyjny związku z procesem scalenia akcji

Boryszew S.A.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »