Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2014 2014-03-20 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 Zarządu Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) z

dnia 10 marca 2014 roku w sprawie złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A.,

Spółka informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po

rozpatrzeniu wniosku Emitenta, podjął w dniu 19 marca 2014 roku uchwałę nr 306/14, w której

określił dzień 1 kwietnia 2014 roku dniem wymiany 2.200.000.000 (dwa miliardy dwieście

milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. oznaczonych kodem PLBRSZW00011 na 220.000.000

(dwieście dwadzieścia milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden

złoty) każda,


w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki BORYSZEW S.A. z 0,10 zł (dziesięć groszy)

na 1 zł (jeden złoty).


Dniem referencyjnym, dla dokonania w/w wymiany, jest dzień 21 marca 2014 r.


Po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLBRSZW00011 oznaczonych będzie 220.000.000

(dwieście dwadzieścia milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden

złoty) każda.

Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Boryszew

S.A. w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.02.2014 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść uchwały Zarządu Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 306/14 z dnia 19.03.2014 roku.

 

Otwórz

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »