Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2014 2014-07-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

 Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 lipca 2014 roku, spółka zależna od Boryszew S.A. nabyła 4 obligacje imienne serii BC, o wartości nominalnej 500.000 EUR (słownie: pięćset tysięcy EUR) każda, w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 2.000.000 EUR (słownie: dwa miliony EUR).
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Data emisji obligacji imiennych – 1 lipca 2014 roku.
Termin wykupu obligacji imiennych – 30 września 2015 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Miłosz Wisniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »