Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2015 2015-01-03 Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 2 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41.000 sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,79 zł /szt.
Powyższe akcje dają 41.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 11.193.129 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,66% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.193.129 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »