Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
71/2015 2015-04-30 Objęcie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Boryszew S.A. przystąpił jako Wspólnik do spółki pośrednio zależnej SPV Lakme Investment Spółka z o.o. (SPV Lakme) oraz objął 15.357 nowoutworzonych udziałów w jej kapitale zakładowym.

Objęte udziały zostały pokryte przez Boryszew S.A. wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki stanowiącej Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu o wartości 151,8 mln złotych. Przedmiotem działalności Oddziału jest zarządzanie i sprzedaż nieruchomości.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku wyraziło zgodę na wniesienie oddziału jako aportu do innego podmiotu.
Boryszew S.A. po rejestracji podwyższenia będzie posiadał 15.357 udziałów w SPV Lakme, stanowiących 65,04 % kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego SPV Lakme jest etapem realizacji zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 roku porozumienia pomiędzy Impexmetal S.A. oraz Boryszew S.A. w sprawie współpracy w dziedzinie zarządzania posiadanymi przez Grupę Boryszew nieruchomości.

Umowa wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Elana Nieruchomości uznana została za umowę zbycia/nabycia aktywów znacznej wartości, ponieważ wartość aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »