Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
101/2015 2015-08-25 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2015 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 13/2015, na dzień 27 sierpnia 2015 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »