Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
105/2015 2015-09-03 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w dniu 2 września 2015 roku 1.066.666 sztuk akcji Boryszew SA. Nabycie akcji spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.

Przed dniem transakcji 1 września 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 123.263.335 sztuk akcji Boryszew S.A co stanowiło 51,359% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 sztuk akcji Boryszew S.A, co stanowiło 5,708% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 123.263.335 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 51,359% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,708% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

Na dzień 2 września 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 124.235.139 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 51,764% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,708% udziału w kapitale zakładowym. Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 124.235.139 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 51,764% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,708% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »