Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
57/2016 2016-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło

zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia

29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w

dniu 23 września 2016 roku w transakcjach giełdowych 114.551 sztuk akcji spółki Boryszew S.A.

(rozliczenie transakcji nastąpiło 27 września 2016 roku) oraz w dniu 26 września 2016 roku w

transakcji pakietowej 250.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło 27

września 2016 roku).

Nabycie w/w akcji spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na

walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A..

Dnia 22 września 2016 roku, tj. przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik

posiadał bezpośrednio 126.686.953 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,786% udziału

w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 19.200.000 sztuk akcji Boryszew SA,

co stanowiło 8,00% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 22 września 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 126.675.056

głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 52,781% ogólnej liczby głosów i

pośrednio poprzez spółki zależne 19.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co

stanowiło 8,00% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 3.200.000 sztuk akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym,

3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów,

- Boryszew S.A.: 7.830.000 sztuk akcji, co stanowiło 3,262% udziału w kapitale zakładowym,

7.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,262% ogólnej liczby głosów,

- Impexmetal S.A.: 6.000.000 sztuk akcji, co stanowiło 2,50% udziału w kapitale zakładowym,

6.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 2,50% ogólnej liczby głosów,

- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale

zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów,

- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000

głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów.

 

Na dzień 27 września 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik był posiadaczem

bezpośrednio 127.079.460 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 52,9497% udziału w kapitale

zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 19.200.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi

8,00% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 27 września 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 127.001.504

głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 52,917% ogólnej liczby głosów i pośrednio

poprzez spółki zależne 19.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło

8,00% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 3.200.000 sztuk akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym,

3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów,

- Boryszew S.A.: 7.830.000 sztuk akcji, co stanowiło 3,262% udziału w kapitale zakładowym,

7.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,262% ogólnej liczby głosów,

- Impexmetal S.A.: 6.000.000 sztuk akcji, co stanowiło 2,50% udziału w kapitale zakładowym,

6.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 2,5% ogólnej liczby głosów,

- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale

zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów,

- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000

głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »