Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
78/2018 2018-10-15 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2018, na dzień 15 listopada 2018 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 listopada 2018 roku.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »