For the media

Contact to Press Spokesperson

Agnieszka Trzaskoma

BORYSZEW GROUP PRESS OFFICER

Telephone: +48 797 343 749
Email: agnieszka.trzaskoma@boryszew.com

Contact to Press Office

BORYSZEW GROUP PRESS OFFICE

Konstancja Śliżewska

Telephone: +48 512 166 982
Email: konstancja.slizewska@boryszew.com

Downloads

Boryszew_logo
Boryszew logo poziom s
English