Akcjonariat

Lp.Akcjonariuszl. akcji

(szt.)
% akcji

(%)
l. głosów

(szt.)
% głosów

(%)
data

ostatniej zmiany
1Karkosik, Roman Krzysztof (pośrednio i bezpośrednio) 

156 832 020


65,347 %


156 832 020


65,347 %


01.02.2020
2Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny14 773 2616,156 %14 773 2616,156 %01.02.2020
3Pozostali68 349  71928,498 %

68 349 719


28,498 %01.02.2020
 Ogółem240 000 000100,00 %240 000 000100,00 % 
polski