Lp.Akcjonariuszl. akcji

(szt.)
% akcji

(%)
l. głosów

(szt.)
% głosów

(%)
data

ostatniej zmiany
1
Roman Krzysztof Karkosik wraz
z podmiotami zależnymi,
w tym:

156 832 020


65,35 %


156 832 020


65,35 %


01.10.2018
      Boryszew S.A.34 795 00014,50 %34 795 00014,50 %30.10.2020
      RKK Investments Sp. z o.o.119 998 00050,00 %119 998 00050,00 %01.10.2018
2
Unibax Sp. z o.o.
36 879 05515,37%

36 879 055

15,37%03.06.2022
3
Pozostali
46 288 92519,28 %

46 288 925

19,28 %nie dotyczy
 Ogółem240 000 000100,00 %240 000 000100,00 %