Akcjonariat

Lp.Akcjonariuszl. akcji

(szt.)
% akcji

(%)
l. głosów

(szt.)
% głosów

(%)
data

ostatniej zmiany
1Roman Krzysztof Karkosik wraz
z podmiotami zależnymi,
w tym:

156 832 020


65,35 %


156 832 020


65,35 %


28.12.2020
      Boryszew S.A.34 795 00014,50 %34 795 00014,50 %28.12.2020
      RKK Investments Sp. z o.o.119 998 00050,00 %119 998 00050,00 %28.12.2020
2Pozostali83 167 980 34,65 %

83 167 980


34,65 %28.12.2020
 Ogółem240 000 000100,00 %240 000 000100,00 % 
polski