2016

Informacje finansowe Boryszew SA

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł369705347856346835381565
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł235616131811420814
Zysk (strata) bruttotys. zł91447619-164902010
Zysk (strata) nettotys. zł86069466-159181553
Przepływy nettotys. zł-144324041128092794
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł235372743722323578
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł34637-845941957-21918
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-384333589236291134
Aktywa razemtys. zł1588792159316915497051550399
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł10210451036181999022984817
Zobowiązania długoterminowetys. zł217469197579197558178316
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł803576838602801464806501
Kapitał własnytys. zł567747556988550683565582
Kapitał zakładowytys. zł248906248906248906248906
Liczba akcjitys.szt240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję2.372.322.32.36
Zysk (strata) na jedną akcję0.040.04-0.070.01

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1411078131944113881291463576
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł15141889498860566313
Zysk (strata) bruttotys. zł19799840786034253046
Zysk (strata) nettotys. zł9020591473141935967
Przepływy nettotys. zł40442773026269-2231
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł271198-5124211743737403
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-201285-2758-70194-73779
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-6586981730-2097434145
Aktywa razemtys. zł3770141377422637031933655618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł2214697220399021953212195429
Zobowiązania długoterminowetys. zł475423465765402146381516
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł1717109171540717690581789723
Kapitał własnytys. zł953741963975903280890366
Kapitał zakładowytys. zł248906248906248906248906
Liczba akcjitys.szt240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję3.974.023.763.71
Zysk (strata) na jedną akcję0.040.250.130.15

excel_logo.pngPobierz

polski