2013

Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew S.A._2013
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów234475233392249488227722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14172139901281819274
Zysk (strata) brutto88107457-2730417684
Zysk (strata) netto *90985380-2875714386
Przepływy netto9032-52217298374
Przepływy netto z działalności operacyjnej18074-3118-1950710809
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-184831515017627-11362
Przepływy netto z działalności finansowej9441-1725326098927
Aktywa razem1184229112857611234521100828
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania716682679094677045622983
Zobowiązania długoterminowe10534511472611819483584
Zobowiązania krótkoterminowe611337564368558851539399
Kapitał własny467547449482446407477845
Kapitał zakładowy228906228906234807234807
Liczba akcji (tys. szt.)220000220000225671.57225671.57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.132.041.982.12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0.040.02-0.130.06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew_2013
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1147133124903312303531211827
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3967454651929528333
Zysk (strata) brutto-885936290474620214
Zysk (strata) netto *9159199-52658906
Przepływy netto229233393-3255-7630
Przepływy netto z działalności operacyjnej101874916359168-21729
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-51374-40822-11422-31746
Przepływy netto z działalności finansowej-27577-47420-100145845
Aktywa razem2921196288240929207082856067
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1711737170283517281271660361
Zobowiązania długoterminowe306948286597242044241919
Zobowiązania krótkoterminowe1340821134595214183611352627
Kapitał własny628029606001636973655079
Kapitał zakładowy228906228906234807234807
Liczba akcji (tys. szt.)220000220000225671.57225671.57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.862.762.822.9
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)00.04-0.020.04

excel_logo.pngPobierz

polski