Raporty Bieżące

15/06/2022

35/2022 – Zawarcie przyrzeczonej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną – aktualizacja informacji

Raport numer: 35/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
15/06/2022

34/2022 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

bRaport numer: 34/2022 Zarząd BORYSZEW S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 […]
10/06/2022

33/2022 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport numer: 33/2022 Zarząd BORYSZEW S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 10 czerwca 2022 […]
09/06/2022

32/2022 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport numer: 32/2022 Zarząd BORYSZEW S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 […]
06/06/2022

31/2022 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport numer: 31/2022 Zarząd BORYSZEW S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 […]
03/06/2022

30/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Raport numer: 30/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki […]
27/05/2022

29/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Raport numer: 29/2022 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
27/05/2022

28/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Raport numer: 28/2022 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
27/05/2022

27/2022 – Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Raport numer: 27/2022 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2022 roku […]
25/05/2022

26/2022 – Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Raport numer: 26/2022 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 maja […]
25/05/2022

25/2022 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o.

Raport numer: 25/2022 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2021 oraz 32/2021 dotyczących przeglądu […]
24/05/2022

24/2022 – Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

Raport numer: 24/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Emitent, Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
23/05/2022

23/2022 – Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

Raport numer: 23/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 23 maja […]
17/05/2022

22/2022 – Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2022 – 2026

Raport numer: 22/2022 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na mocy uchwały Rady […]
09/05/2022

21/2022 – Polityka dywidendowa Boryszew S.A.

Raport numer: 21/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 9 maja […]
06/05/2022

20/2022 – Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 16/2022 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku

Raport numer: 20/2022 Zarząd Boryszew S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu […]
06/05/2022

19/2022 – Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku

Raport numer: 19/2022 Zarząd Boryszew S.A. [„Spółka”] informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego […]
29/04/2022

18/2022 – Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

Raport numer: 18/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 kwietnia […]
29/04/2022

17/2022 – Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z kluczowym klientem Grupy BAP

Raport numer: 17/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 30 września […]
29/04/2022

16/2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Raport numer: 16/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które […]
29/04/2022

15/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 27 maja 2022 roku

Raport numer: 15/2022 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na […]
29/04/2022

14/2022 – Decyzja Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Raport numer: 14/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 kwietnia […]
27/04/2022

13/2022 – Uchylenie w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji

Raport numer: 13/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
19/04/2022

12/2022 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

Raport numer: 12/2022 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 […]
11/04/2022

11/2022 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu za I kwartał 2022 roku

Raport numer: 11/2022 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż: jednostkowy […]
06/04/2022

10/2022 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną – aktualizacja informacji

Raport numer: 10/2022 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2021 […]
04/04/2022

9/2022 – Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych Boryszew S.A. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok

Raport numer: 9/2022 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w toku prac nad […]
28/03/2022

8/2022 – Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

Raport numer: 8/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
28/03/2022

7/2022 – Uchylenie decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych za 2012 rok w spółce zależnej – aktualizacja informacji

Raport numer: 7/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
07/03/2022

6/2022 – Otwarcie likwidacji Maflow France Automotive S.A.S. z siedzibą w Chartes, Francja

Raport numer: 6/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca […]
03/03/2022

5/2022 – Informacja nt. wstrzymania produkcji spółki zależnej Boryszew Plastics Rus z siedzibą Rosji

Raport numer: 5/2022 Zarząd Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 marca 2022 […]
10/02/2022

4/2022 – Postanowienie sądu administracyjnego dotyczące decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 4/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego […]
31/01/2022

3/2022 – Wniosek o uchylenie likwidacji Hutmen Spółka z o.o. w likwidacji

Raport numer: 3/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23 /2021 z dnia 30 […]
24/01/2022

2/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport numer: 2/2022 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej […]
13/01/2022

1/2022 – Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics

Raport numer: 1/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 13 października […]
17/12/2021

53/2021 – Aktualizacja informacji nt. likwidacji Hutmen Spółka z o.o.

Raport numer: 53/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 30 czerwca […]
15/12/2021

52/2021 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport numer: 52/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
15/12/2021

51/2021 – Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Impex – invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport numer: 51/2021 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka, Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia […]
14/12/2021

50/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 50/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 z dnia 25 listopada […]
13/12/2021

49/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 49/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 z dnia 25 listopada […]
25/11/2021

48/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 48/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 25 września […]
08/11/2021

47/2021 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną

Raport numer: 47/2021 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2021 […]
29/10/2021

46/2021 – Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Raport numer: 46/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2021, […]
28/10/2021

45/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 28 października 2021 roku

Raport numer: 45/2021 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
28/10/2021

44/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 października 2021 roku

Raport numer: 44/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
27/10/2021

43/2021 – Uchylenie w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależne – aktualizacja informacji

Raport numer: 43/2021 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
22/10/2021

42/2021 – Decyzja zabezpieczająca egzekucję zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 42/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr […]
21/10/2021

41/2021 – Decyzja zabezpieczająca egzekucję zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 41/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
15/10/2021

40/2021 – Decyzja zabezpieczająca egzekucję zaległości podatkowych w spółce zależnej

Raport numer: 40/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2021 […]
13/10/2021

39/2021 – Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics

Raport numer: 39/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 Zarząd Boryszew S.A, („Emitent”) […]
12/10/2021

38/2021 – Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics

Raport numer: 38/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 w którym Boryszew S.A. […]
08/10/2021

37/2021 – Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej

Raport numer: 37/2021 W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie za I półrocze 2021 […]
01/10/2021

36/2021 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 października 2021 roku

Raport numer: 36/2021 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
01/10/2021

35/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 28 października 2021 roku

Raport numer: 35/2021 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na […]
01/10/2021

34/2021 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Impex-invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport numer: 34/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 16 września […]
30/09/2021

33/2021 – Zmiany w składzie organów Spółki

Raport numer: 33/2021 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w […]
30/09/2021

32/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji dla wybranych grup aktywów

Raport numer: 32/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z 20 maja 2021 […]
16/09/2021

31/2021 – Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.

Raport numer: 31/2021 W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 28/2021 z […]
16/09/2021

30/2021 – Podpisanie planu połączenia pomiędzy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Impex-invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Raport numer: 30/2021   Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Spółka […]
10/09/2021

29/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Impex-invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport numer: 29/2021 W nawiązaniu do raportu nr 17/2021 w sprawie podjęcia decyzji o […]
07/09/2021

28/2021 – Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.

Raport numer: 28/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie […]
30/08/2021

27/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – sprzedaż udziałów w spółce Elana PET Sp. z o.o.

Raport numer: 27/2021 W nawiązaniu do raportu nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 […]
10/08/2021

26/2021 – Zmiany w składzie organów Spółki

Raport numer: 26/2021 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w […]
06/08/2021

25/2021 – Postanowienie sądu administracyjnego dotyczące decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 25/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego […]
27/07/2021

24/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.

Raport numer: 24/2021 W nawiązaniu do raportu nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 […]
30/06/2021

23/2021 – Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia likwidacji Hutmen Spółka z o.o.

Raport numer: 23/2021 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
24/06/2021

22/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Raport numer: 22/2021 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
24/06/2021

21/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Raport numer: 21/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
22/06/2021

20/2021 – Wniosek zarządu Hutmen Sp. z o.o. w sprawie otwarcia likwidacji

Raport numer: 20/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja […]
28/05/2021

19/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Raport numer: 19/2021 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
28/05/2021

18/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

Raport numer: 18/2021 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na […]
20/05/2021

17/2021 – Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów

Raport numer: 17/2021 Zarząd Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, że w toku prac analitycznych nad […]
18/05/2021

16/2021 – Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.

Raport numer: 16/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do […]
07/05/2021

15/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 15/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego […]
04/05/2021

14/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 14/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
04/05/2021

13/2021 – Informacja o śmierci Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Lisieckiego

Raport numer: 13/2021   Zarząd spółki Boryszew S.A. („Spółka”) ze smutkiem informuje, że w […]
30/04/2021

12/2021 – Częściowe rozwiązane rezerw utworzonych na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych

Raport numer: 12/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 26 listopada […]
29/04/2021

11/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

Raport numer: 11/2021 Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 […]
29/04/2021

10/2021 – Aktualizacja informacji nt. procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew

Raport numer: 10/2021 Boryszew S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z […]
27/04/2021

9/2021 – Aktualizacja informacji nt. zaangażowania kapitałowego w EW Rywałd Spółka z o.o.

Raport numer: 9/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż  w […]
26/04/2021

8/2021 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

Raport numer: 8/2021 Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
18/03/2021

7/2021 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport numer: 7/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
19/02/2021

6/2021 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

Raport numer: 6/2021 Zarząd Boryszew S.A (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji przekazanych w […]
16/02/2021

5/2021 – Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew

Raport numer: 5/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 w sprawie aktualizacji informacji […]
01/02/2021

4/2021 – Zmiana programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 4/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania   Treść: Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) realizując […]
30/01/2021

3/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport numer: 3/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej […]
26/01/2021

2/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 25 stycznia 2021 roku

Raport numer: 2/2021 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
26/01/2021

1/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 stycznia 2021 roku

Raport numer: 1/2021 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
29/12/2020

45/2020 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku

Raport numer: 45/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie […]
29/12/2020

44/2020 – Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku

Raport numer: 44/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – […]
28/12/2020

43/2020 – Wykonanie przedwstępnej umowy nabycia EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

Raport numer: 43/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
11/12/2020

42/2020 – Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.

Raport numer: 42/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – […]
03/12/2020

41/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 41/2020 Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub […]
27/11/2020

40/2020 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

Raport numer: 40/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
26/11/2020

39/2020 – Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych – aktualizacja

Raport numer: 39/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
06/11/2020

38/2020 – Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

Raport numer: 38/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
05/11/2020

37/2020 – Przeniesienie prawa własności składników majątkowych w ramach spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy od spółki zależnej

Raport numer: 37/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W […]
03/11/2020

36/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

Raport numer: 36/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
02/11/2020

35/2020 – Szczegółowe informacje nt. nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 35/2020 Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
30/10/2020

34/2020 – Informacja nt. nabycia akcji własnych

Raport numer: 34/2020 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub […]
29/10/2020

33/2020 – Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport numer: 33/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
28/10/2020

32/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku

Raport numer: 32/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – […]
26/10/2020

31/2020 – Przyjęcie Programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 31/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
07/10/2020

30/2020 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

Raport numer: 30/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
25/09/2020

29/2020 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

Raport numer: 29/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
23/09/2020

28/2020 – Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez Granges AB kontroli nad Impexmetal S.A.

Raport numer: 28/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
01/09/2020

27/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

Raport numer: 27/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: […]
01/09/2020

26/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport numer: 26/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – […]
23/07/2020

25/2020 – Powołanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję

Raport numer: 25/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
23/07/2020

24/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Raport numer: 24/2020 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA […]
23/07/2020

23/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Raport numer: 23/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
14/07/2020

22/2020 – Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję

Raport numer: 22/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
26/06/2020

21/2020 – Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport numer: 21/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
26/06/2020

20/2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Raport numer: 20/2020 Treść raportu: Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, […]
26/06/2020

19/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku

Raport numer: 19/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
24/06/2020

18/2020 – Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego

Raport numer: 18/2020 Treść raportu: Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) w związku z przygotowywaniem […]
15/06/2020

17/2020 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 17/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie […]
15/06/2020

16/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku

Raport numer: 16/2020 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA […]
15/06/2020

15/2020 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku

Raport numer: 15/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
29/05/2020

14/2020 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie

Raport numer: 14/2020 Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego […]
26/05/2020

13/2020 – Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew – aktualizacja informacji

Raport numer: 13/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
26/05/2020

12/2020 – Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących

Raport numer: 12/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
19/05/2020

11/2020 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

Raport numer: 11/2020 Treść raportu: Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, […]
19/05/2020

10/2020 – Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

Raport numer: 10/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
14/05/2020

9/2020 – Podpisanie planu połączenia pomiędzy połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Raport numer: 9/2020 Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą […]
14/05/2020

8/2020 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport numer: 8/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
25/04/2020

7/2020 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu za I kwartał 2020 roku

Raport numer: 7/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
02/04/2020

6/2020 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Raport numer: 6/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
17/03/2020

5/2020 – Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew

Raport numer: 5/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
13/03/2020

4/2020 – Uzgodnienie istotnych wstępnych warunków udzielenia Spółce i jej podmiotom zależnym finansowania

Raport numer: 4/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
09/03/2020

3/2020 – Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących przez spółkę zależną

Raport numer: 3/2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść […]
07/02/2020

2/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport numer: 2/2020 Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach […]
27/01/2020

1/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport numer: 1/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie […]
28/11/2019

47/2019 – Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

Raport numer: 47/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 28 maja […]
17/10/2019

46/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Raport numer: 46/2019 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną […]
12/08/2019

45/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport numer: 45/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
09/08/2019

44/2019 – Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.

Raport numer: 44/2019 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu […]
06/08/2019

43/2019 – Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.

Raport numer: 43/2019 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu […]
29/07/2019

42/2019 – Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.

Raport numer: 42/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Pan Aleksander […]
17/07/2019

41/2019 – Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu

Raport numer: 41/2019 Zarząd Spółki Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lipca […]
16/07/2019

40/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Raport numer: 40/2019 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym […]
11/07/2019

39/2019 – Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w II terminie

Raport numer: 39/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
09/07/2019

38/2019 – Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I i II terminie

Raport numer: 38/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
27/06/2019

37/2019 – Zmiana adresu siedziby Boryszew S.A.

Raport numer: 37/2019 Boryszew S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 […]
26/06/2019

36/2019 – Zakończenie programu skupu akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 36/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu […]
25/06/2019

34/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Raport numer: 34/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
25/06/2019

35/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Raport numer: 35/2019 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
21/06/2019

33/2019 – Rozliczenie nabycia akcji Impexmetal S.A.

Raport numer: 33/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
18/06/2019

32/2019 – Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.

Raport numer: 32/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
14/06/2019

31/2019 – Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I terminie

Raport numer: 31/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
05/06/2019

30/2019 – Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Alchemia S.A.

Raport numer: 30/2019 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu […]
31/05/2019

29/2019 – Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.

Raport numer: 29/2019 Zarząd spółki Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, […]
29/05/2019

27/2019 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku

Raport numer: 27/2019 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na […]
29/05/2019

28/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Raport numer: 28/2019 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
28/05/2019

26/2019 – Przystąpienie do rozmów w sprawie sprzedaży aktywów

Raport numer: 26/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja […]
17/05/2019

25/2019 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.

Raport numer: 25/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 […]
16/05/2019

22/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Raport numer: 22/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany […]
16/05/2019

23/2019 – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

Raport numer: 23/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 […]
16/05/2019

24/2019 – Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Impexmetal S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja

Raport numer: 24/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 […]
13/05/2019

21/2019 – Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu przez podmiot zależny od Emitenta

Raport numer: 21/2019 Zarząd Spółki Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja […]
29/04/2019

20/2019 – Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew S.A.

Raport numer: 20/2019 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 […]
11/04/2019

19/2019 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Raport numer: 19/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż jednostkowy […]
01/04/2019

18/2019 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 18/2019 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 […]
18/03/2019

17/2019 – Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Raport numer: 17/2019 Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 […]
12/03/2019

16/2019 – Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.

Raport numer: 16/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
07/03/2019

15/2019 – Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Raport numer: 15/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
05/03/2019

14/2019 – Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Raport numer: 14/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
18/02/2019

13/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 13/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
11/02/2019

12/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 12/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
04/02/2019

11/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 11/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/02/2019

10/2019 K – Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Raport numer: 10/2019 K Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje korektę raportu […]
30/01/2019

10/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport numer: 10/2019 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej […]
28/01/2019

9/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 9/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/01/2019

8/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 8/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
17/01/2019

7/2019 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 7/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2019 […]
14/01/2019

6/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 6/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
11/01/2019

5/2019 – Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.

Raport numer: 5/2019 Zarząd spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że […]
10/01/2019

3/2019 – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

Raport numer: 3/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 […]
10/01/2019

4/2019 – Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja

Raport numer: 4/2019 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 […]
07/01/2019

2/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 2/2019 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/01/2019

1/2019 – Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

Raport numer: 1/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 oraz nr 53/2018 w […]
31/12/2018

91/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 91/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/12/2018

90/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 90/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
17/12/2018

89/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 89/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
10/12/2018

88/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 88/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
03/12/2018

87/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 87/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
26/11/2018

86/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 86/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
19/11/2018

85/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 85/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
09/11/2018

83/2018 – Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych

Raport numer: 83/2018 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2018 […]
09/11/2018

84/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 84/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
07/11/2018

82/2018 – Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.

Raport numer: 82/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
05/11/2018

81/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 81/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
29/10/2018

80/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 80/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
22/10/2018

79/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 79/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
15/10/2018

78/2018 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Raport numer: 78/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż skonsolidowany raport […]
15/10/2018

77/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 77/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
08/10/2018

76/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 76/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/10/2018

73/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 73/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/10/2018

74/2018 – Zmiana udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 74/2018 Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 […]
01/10/2018

75/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 75/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
24/09/2018

72/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 72/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
17/09/2018

71/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 71/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
10/09/2018

70/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 70/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/08/2018

69/2018 – Aktualizacja „Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”

Raport numer: 69/2018 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) realizując postanowienia Uchwały Nr 22 z dnia […]
30/07/2018

68/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 68/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
23/07/2018

67/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 67/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
16/07/2018

66/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 66/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
12/07/2018

65/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 65/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
09/07/2018

64/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 64/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
02/07/2018

63/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 63/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
28/06/2018

62/2018 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej

Raport numer: 62/2018 Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku […]
25/06/2018

61/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 61/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
19/06/2018

60/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 60/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w […]
18/06/2018

58/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 58/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
18/06/2018

59/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej nabycia akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 59/2018 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z 13 kwietnia 2016 […]
14/06/2018

57/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

Raport numer: 57/2018 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
14/06/2018

56/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

Raport numer: 56/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) […]
11/06/2018

55/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 55/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
04/06/2018

54/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 54/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
29/05/2018

53/2018 – Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta – aktualizacja informacji

Raport numer: 53/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w nawiązaniu do […]
28/05/2018

52/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 52/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/05/2018

51/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 51/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
18/05/2018

49/2018 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

Raport numer: 49/2018 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § […]
18/05/2018

50/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

Raport numer: 50/2018
26/04/2018

48/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 48/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
26/04/2018

47/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 47/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
20/04/2018

46/2018 – Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych

Raport numer: 46/2018 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2018 z dnia 2 stycznia […]
16/04/2018

45/2018 – Aktualizacja informacji na temat analizy opcji strategicznych Emitenta

Raport numer: 45/2018 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamknięciu […]
09/04/2018

43/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 43/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
09/04/2018

44/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 44/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
03/04/2018

42/2018 – Informacja nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

Raport numer: 42/2018 Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia […]
23/03/2018

41/2018 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Raport numer: 41/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż jednostkowy i […]
12/03/2018

40/2018 – Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

Raport numer: 40/2018 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia […]
01/03/2018

38/2018 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 38/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 […]
01/03/2018

39/2018 – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej

Raport numer: 39/2018 Zarząd Boryszew S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) zawiadamia, […]
27/02/2018

36/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 36/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
27/02/2018

37/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 37/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
14/02/2018

35/2018 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 35/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 […]
05/02/2018

34/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 34/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
02/02/2018

33/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 33/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/02/2018

32/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 32/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
31/01/2018

31/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 31/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
30/01/2018

30/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 30/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
29/01/2018

29/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 29/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
26/01/2018

27/2018 – Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 27/2018 Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia […]
26/01/2018

28/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 28/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
25/01/2018

26/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 26/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
24/01/2018

25/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 25/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
23/01/2018

24/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 24/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
22/01/2018

23/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 23/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
19/01/2018

21/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Boryszew S.A.

Raport numer: 21/2018 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie […]
19/01/2018

22/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 22/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
18/01/2018

19/2018 – Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

Raport numer: 19/2018 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie potencjalnej możliwości […]
18/01/2018

20/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 20/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
17/01/2018

18/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 18/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
16/01/2018

17/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 17/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
15/01/2018

16/2018 – Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

Raport numer: 16/2018 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż. Spółka otrzymała od Krezus […]
15/01/2018

14/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport numer: 14/2018 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej […]
15/01/2018

15/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 15/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
12/01/2018

13/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 13/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
11/01/2018

11/2018 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 11/2018 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 […]
29/12/2017

108/2017 – Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Raport numer: 108/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu […]
29/12/2017

109/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 109/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
28/12/2017

107/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 107/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
27/12/2017

106/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 106/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
22/12/2017

105/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 105/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/12/2017

104/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 104/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
20/12/2017

102/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 102/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
20/12/2017

103/2017 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 103/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 […]
19/12/2017

101/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 101/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
18/12/2017

100/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 100/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
15/12/2017

99/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 99/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
14/12/2017

98/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 98/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
13/12/2017

97/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 97/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
12/12/2017

96/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 96/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
11/12/2017

95/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 95/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
08/12/2017

94/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 94/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
07/12/2017

93/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 93/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
06/12/2017

92/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 92/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
05/12/2017

91/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 91/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
04/12/2017

90/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 90/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/12/2017

89/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 89/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
30/11/2017

88/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 88/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
29/11/2017

85/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 85/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
29/11/2017

86/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 86/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu […]
29/11/2017

87/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 87/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
28/11/2017

84/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 84/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
27/11/2017

83/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 83/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
24/11/2017

82/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 82/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
23/11/2017

81/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 81/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
22/11/2017

80/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 80/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/11/2017

79/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 79/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
20/11/2017

78/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 78/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
17/11/2017

77/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 77/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
16/11/2017

76/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 76/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
02/11/2017

75/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 75/2017 Zarząd Boryszew S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki […]
25/10/2017

74/2017 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 74/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 […]
20/10/2017

73/2017 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 73/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
10/10/2017

72/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 72/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
09/10/2017

71/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 71/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
06/10/2017

70/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 70/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
05/10/2017

69/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 69/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
04/10/2017

68/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 68/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
03/10/2017

67/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 67/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
03/10/2017

66/2017 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 66/2017 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2017 […]
02/10/2017

64/2017 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 64/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
02/10/2017

65/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 65/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
29/09/2017

63/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 63/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
28/09/2017

62/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 62/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
28/09/2017

61/2017 – Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Raport numer: 61/2017   Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż […]
27/09/2017

60/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 60/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
26/09/2017

59/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 59/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
25/09/2017

58/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 58/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
22/09/2017

57/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 57/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
21/09/2017

56/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 56/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
20/09/2017

55/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 55/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
19/09/2017

54/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 54/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
18/09/2017

53/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 53/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
15/09/2017

52/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 52/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
14/09/2017

51/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 51/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
13/09/2017

50/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 50/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
12/09/2017

49/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 49/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
11/09/2017

48/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 48/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
08/09/2017

47/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 47/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
07/09/2017

46/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 46/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
06/09/2017

45/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 45/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
05/09/2017

44/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 44/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
04/09/2017

43/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 43/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
01/09/2017

42/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 42/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
23/08/2017

41/2017 – Informacja nt. potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży spółek zależnych prowadzących działalność w segmencie handlowym

Raport numer: 41/2017 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd […]
30/06/2017

40/2017 – Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Raport numer: 40/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w […]
28/06/2017

39/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 39/2017 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Pana Romana Wieczorka […]
14/06/2017

38/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 38/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
13/06/2017

37/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 37/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
12/06/2017

36/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 36/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
09/06/2017

35/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 35/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
08/06/2017

34/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 34/2017  Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
07/06/2017

33/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 33/2017 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w […]
06/06/2017

32/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 32/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
05/06/2017

31/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 31/2017  Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
02/06/2017

30/2017 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 30/2017 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
28/12/2016

74/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 74/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
27/12/2016

73/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 73/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
23/12/2016

72/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 72/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
22/12/2016

71/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 71/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
21/12/2016

70/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 70/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
21/12/2016

69/2016 – Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Hutmen S.A. w drodze przymusowego wykupu (2016-12-21; 14:56)

Raport numer: 69/2016 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia […]
20/12/2016

68/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 68/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
19/12/2016

67/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 67/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
16/12/2016

66/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 66/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
15/12/2016

65/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 65/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
14/12/2016

64/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 64/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
13/12/2016

63/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 63/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
09/12/2016

62/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 62/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
08/12/2016

60/2016 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 60/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w […]
08/12/2016

61/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Raport numer: 61/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając […]
13/10/2016

59/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 59/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki […]
10/10/2016

58/2016 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez podmiot zależny

Raport numer: 58/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 1 lipca […]
28/09/2016

57/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 57/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki […]
14/09/2016

55/2016 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 55/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w […]
14/09/2016

56/2016 – Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki

Raport numer: 56/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż […]
09/09/2016

54/2016 – Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki

Raport numer: 54/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż […]
08/09/2016

53/2016 – Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Raport numer: 53/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w […]
06/09/2016

52/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Boryszew S.A.

Raport numer: 52/2016 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze […]
16/08/2016

51/2016 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport numer: 51/2016 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu […]
03/08/2016

50/2016 – Zawarcie ostatecznej umowę przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (18:38)

Raport numer: 50/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 18 lipca […]
01/08/2016

49/2016 – Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (10:52)

Raport numer: 49/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 18 lipca […]
29/07/2016

48/2016 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 48/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
18/07/2016

47/2016 – Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z 10 listopada 2015 r. (22:52)

Raport numer: 47/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2015 w sprawie zawarcia w […]
18/07/2016

46/2016 – Zawarcie pakietu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (22:50)

Raport numer: 46/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 17 czerwca […]
12/07/2016

45/2016 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport numer: 45/2016 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2016 […]
01/07/2016

44/2016 – Zawarcie umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 44/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 17 czerwca […]
20/06/2016

43/2016 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 43/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, iż w […]
17/06/2016

42/2016 – Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

Raport numer: 42/2016 W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej […]
15/06/2016

37/2016 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 37/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, iż w […]
15/06/2016

40/2016 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 40/2016 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
15/06/2016

38/2016 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 38/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od […]
15/06/2016

39/2016 – Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

Raport numer: 39/2016 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 […]
15/06/2016

41/2016 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 41/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu […]
31/05/2016

36/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 36/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
30/05/2016

35/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 35/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
27/05/2016

34/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 34/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
25/05/2016

33/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 33/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
24/05/2016

32/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 32/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
23/05/2016

31/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 31/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
20/05/2016

30/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 30/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
19/05/2016

28/2016 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

Raport numer: 28/2016 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
19/05/2016

27/2016 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 27/2016 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, […]
19/05/2016

29/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 29/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
06/05/2016

26/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 26/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki […]
29/04/2016

25/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 25/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
28/04/2016

24/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 24/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
27/04/2016

22/2016 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Raport numer: 22/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 […]
27/04/2016

23/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 23/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
26/04/2016

21/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 21/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
25/04/2016

20/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 20/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
22/04/2016

19/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 19/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
21/04/2016

18/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 18/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
20/04/2016

17/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 17/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
18/04/2016

16/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 16/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
18/04/2016

15/2016 – Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

Raport numer: 15/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 […]
15/04/2016

14/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 14/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
14/04/2016

13/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 13/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
13/04/2016

11/2016 – Zmiana umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 11/2016 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 18 czerwca […]
13/04/2016

12/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 12/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
12/04/2016

10/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 10/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
08/04/2016

9/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 9/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
07/04/2016

8/2016 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 8/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
01/03/2016

7/2016 – Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

Raport numer: 7/2016 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała dwa postanowienia Sądu […]
22/02/2016

6/2016 – Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

Raport numer: 6/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
11/02/2016

5/2016 – Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

Raport numer: 5/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
27/01/2016

4/2016 – Ustanowienie zastawów na aktywach spółki zależnej

Raport numer: 4/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie […]
26/01/2016

3/2016 – Udzielenia Gwarancji Korporacyjnej za zobowiązania spółki zależnej

Raport numer: 3/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
15/01/2016

2/2016 – Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

Raport numer: 2/2016 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
14/01/2016

1/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport numer: 1/2016 Boryszew SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych […]
31/12/2015

143/2015 – Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Raport numer: 143/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
30/12/2015

142/2015 – Zmiana adresu siedziby Boryszew S.A.

Raport numer: 142/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na […]
22/12/2015

141/2015 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 141/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
15/12/2015

140/2015 – Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Raport numer: 140/2015 Zarząd Boryszew S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2015 z […]
01/12/2015

139/2015 – Zmiana umowy zobowiązującej do sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie

Raport numer: 139/2015 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2015 z dnia 31 sierpnia […]
30/11/2015

138/2015 – Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 138/2015 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 137/2015 z dnia 23 listopada […]
23/11/2015

137/2015 – Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 137/2015 Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do […]
11/11/2015

136/2015 – Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Raport numer: 136/2015 Zarząd Boryszew S.A., („Emitent”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 […]
09/11/2015

135/2015 – Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Raport numer: 135/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w […]
19/10/2015

134/2015 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 134/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
13/10/2015

133/2015 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.

Raport numer: 133/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż skonsolidowane […]
09/10/2015

132/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 132/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
08/10/2015

129/2015 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 129/2015 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
08/10/2015

130/2015 – Informacje osób zobowiązanych

Raport numer: 130/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie […]
08/10/2015

131/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 131/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
08/10/2015

128/2015 – Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku

Raport numer: 128/2015 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne […]
06/10/2015

124/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 124/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 6 października 2015 […]
06/10/2015

125/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 125/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na […]
06/10/2015

126/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 126/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
05/10/2015

122/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 122/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 5 października 2015 […]
05/10/2015

123/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 123/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
02/10/2015

119/2015 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 119/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 2 października 2015 […]
02/10/2015

120/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 120/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
02/10/2015

121/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A

Raport numer: 121/2015 Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. […]
01/10/2015

117/2015 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 117/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
01/10/2015

116/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 116/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
01/10/2015

118/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 118/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
30/09/2015

115/2015 – Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Raport numer: 115/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
11/09/2015

113/2015 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku

Raport numer: 113/2015 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
11/09/2015

112/2015 – Termin i porządek obrad NZW Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku.

Raport numer: 112/2015   Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na […]
11/09/2015

114/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 114/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
10/09/2015

111/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 111/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
09/09/2015

110/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 110/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
08/09/2015

109/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 109/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
07/09/2015

108/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 108/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
04/09/2015

107/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 107/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
03/09/2015

105/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 105/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na […]
03/09/2015

106/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 106/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
02/09/2015

104/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 104/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
31/08/2015

103/2015 – Podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie

Raport numer: 103/2015 Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
27/08/2015

102/2015 – Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną

Raport numer: 102/2015 Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2015 roku, […]
25/08/2015

101/2015 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku

Raport numer: 101/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany […]
17/08/2015

100/2015 – Ustanowienie hipoteki

Raport numer: 100/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, iż w […]
17/08/2015

99/2015 – Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki

Raport numer: 99/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka […]
14/07/2015

98/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 98/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
06/07/2015

97/2015 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport numer: 97/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku […]
02/07/2015

96/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 96/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 2 lipca 2015 […]
30/06/2015

94/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 94/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
30/06/2015

93/2015 – Określenie liczby akcji uprawnionych do dywidendy

Raport numer: 93/2015 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2015 z dnia 28 kwietnia […]
30/06/2015

95/2015 – Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki

Raport numer: 95/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie […]
29/06/2015

92/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 92/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
26/06/2015

90/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 90/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
26/06/2015

91/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 91/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 26 czerwca 2015 […]
25/06/2015

89/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 89/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
24/06/2015

88/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 88/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
23/06/2015

87/2015 – Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A

Raport numer: 87/2015 Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
22/06/2015

85/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 85/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
22/06/2015

86/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 86/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
19/06/2015

84/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 84/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
18/06/2015

83/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 83/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
17/06/2015

82/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 82/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
15/06/2015

81/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 81/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
12/06/2015

80/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 80/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
11/06/2015

79/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 79/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
10/06/2015

78/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 78/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
09/06/2015

77/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 77/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
08/06/2015

76/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 76/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
05/06/2015

75/2015 – Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 75/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
03/06/2015

74/2015 – Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 74/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą […]
14/05/2015

73/2015 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Raport numer: 73/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego […]
11/05/2015

72/2015 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Raport numer: 72/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego […]
30/04/2015

71/2015 – Objęcie udziałów w spółce zależnej

Raport numer: 71/2015 Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
28/04/2015

67/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Raport numer: 67/2015
28/04/2015

68/2015 – Wypłata dywidendy przez Spółkę

Raport numer: 68/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2015 roku […]
28/04/2015

69/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Raport numer: 69/2015 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu […]
22/04/2015

66/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 66/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 22 kwietnia 2015 […]
20/04/2015

65/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 65/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
17/04/2015

64/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 64/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
16/04/2015

63/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 63/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
15/04/2015

61/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 61/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
15/04/2015

62/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 62/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 15 kwietnia 2015 […]
14/04/2015

60/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 60/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
13/04/2015

58/2015 – Pożar w zakładzie spółki zależnej

Raport numer: 58/2015 Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
13/04/2015

59/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 59/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
10/04/2015

57/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 57/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
09/04/2015

55/2015 – Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 55/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na […]
09/04/2015

56/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 56/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
08/04/2015

53/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 53/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na […]
08/04/2015

54/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 54/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 8 kwietnia 2015 […]
07/04/2015

52/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 52/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 7 kwietnia 2015 […]
01/04/2015

50/2015 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 50/2015 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie […]
01/04/2015

51/2015 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Raport numer: 51/2015 Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
31/03/2015

49/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 49/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 31 marca 2015 […]
30/03/2015

48/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 48/2015 Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od […]
27/03/2015

46/2015 – Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA

Raport numer: 46/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, że że w dniu 25 marca 2015 […]
27/03/2015

47/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 47/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
26/03/2015

44/2015 – Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 44/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2015 […]
26/03/2015

45/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 45/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 26 marca 2015 […]
24/03/2015

43/2015 – Korekta wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

Raport numer: 43/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej […]
24/03/2015

42/2015 – Korekta wybranych danych finansowych Boryszew S.A. za 2014 rok

Raport numer: 42/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w raporcie rocznym Spółki za 2014 […]
21/03/2015

41/2015 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

Raport numer: 41/2015 Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku […]
17/02/2015

39/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 39/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 17 lutego 2015 […]
17/02/2015

40/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 40/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na […]
16/02/2015

37/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 37/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 16 lutego 2015 […]
16/02/2015

38/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 38/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 16 lutego 2015 […]
11/02/2015

36/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 36/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 11 lutego 2015 […]
10/02/2015

35/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 35/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż otrzymał informację od spółki zależnej […]
09/02/2015

33/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 33/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 9 lutego 2015 […]
09/02/2015

34/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 34/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 9 lutego 2015 […]
06/02/2015

31/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 31/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 6 lutego 2015 […]
06/02/2015

32/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 32/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
05/02/2015

29/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 29/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 5 lutego 2015 […]
05/02/2015

30/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 30/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
04/02/2015

28/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 28/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
03/02/2015

26/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 26/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
03/02/2015

27/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 27/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
02/02/2015

25/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 25/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 2 lutego 2015 […]
30/01/2015

24/2015 – Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew SA

Raport numer: 24/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Miłosz […]
28/01/2015

23/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 23/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
28/01/2015

22/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 22/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 29 stycznia 2015 […]
28/01/2015

21/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 21/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
27/01/2015

20/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 20/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
26/01/2015

19/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 19/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
22/01/2015

18/2015 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 18/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację […]
20/01/2015

15/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 15/2015 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 […]
20/01/2015

16/2015 – Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 16/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą […]
20/01/2015

17/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 17/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 20 stycznia roku […]
16/01/2015

13/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport numer: 13/2015 Boryszew SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych […]
16/01/2015

14/2015 – Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 14/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą […]
15/01/2015

10/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 10/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
15/01/2015

11/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 11/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
15/01/2015

12/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 12/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 15 stycznia roku […]
13/01/2015

9/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 9/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
12/01/2015

8/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 8/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
09/01/2015

6/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 6/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 9 stycznia roku […]
09/01/2015

7/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 7/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
09/01/2015

5/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 5/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
07/01/2015

4/2015 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 4/2015 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 7 stycznia roku […]
05/01/2015

2/2015 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 2/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
05/01/2015

3/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 3/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą […]
03/01/2015

1/2015 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 1/2015 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
31/12/2014

91/2014 – Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną

Raport numer: 91/2014 Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku, […]
30/12/2014

88/2014 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 88/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 30 grudnia 2014 […]
30/12/2014

89/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 89/2014 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
30/12/2014

90/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 90/2014 Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. […]
29/12/2014

87/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 87/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 […]
23/12/2014

85/2014 – Zmiany w składzie Zarządu Boryszew SA

Raport numer: 85/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 […]
23/12/2014

86/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 86/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 […]
22/12/2014

84/2014 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 84/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 22 grudnia 2014 […]
19/12/2014

83/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 83/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 […]
02/12/2014

82/2014 – Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Raport numer: 82/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza […]
26/11/2014

81/2014 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A.

Raport numer: 81/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2014 z dnia 20 listopada […]
21/11/2014

80/2014 – Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 80/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2014 z dnia 15 listopada […]
20/11/2014

79/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport numer: 79/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2014 z dnia 19 listopada […]
19/11/2014

78/2014 – Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW

Raport numer: 78/2014 Spółka Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, […]
18/11/2014

77/2014 – Sprostowanie przez sąd rejestrowy oczywistej pomyłki pisarskiej

Raport numer: 77/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2014 z dnia 5 listopada […]
17/11/2014

76/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 76/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 […]
15/11/2014

75/2014 – Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 75/2014 Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do […]
13/11/2014

74/2014 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 74/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2014 […]
12/11/2014

72/2014 – Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A.

Raport numer: 72/2014 Zarząd Boryszew S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 56 […]
12/11/2014

73/2014 – Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

Raport numer: 73/2014 Zarząd Boryszew S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. […]
12/11/2014

71/2014 – Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA

Raport numer: 71/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 […]
07/11/2014

70/2014 – Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Raport numer: 70/2014 Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku […]
05/11/2014

69/2014 – Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport numer: 69/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka […]
30/10/2014

68/2014 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku

Raport numer: 68/2014 Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Boryszew za […]
29/10/2014

67/2014 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 67/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
28/10/2014

66/2014 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 66/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
27/10/2014

65/2014 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 65/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
24/10/2014

63/2014 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 63/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 24 października 2014 […]
24/10/2014

64/2014 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 64/2014  Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
23/10/2014

61/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 61/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
23/10/2014

62/2014 – Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Raport numer: 62/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego […]
22/10/2014

60/2014 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 60/2014  Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 22 października 2014 […]
22/10/2014

59/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 59/2014  Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
21/10/2014

57/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 57/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
21/10/2014

58/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 58/2014  Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
17/10/2014

55/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 55/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
17/10/2014

56/2014 – Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 56/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając […]
15/10/2014

54/2014 – Przyjęcie programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Raport numer: 54/2014 Zarząd Boryszew S.A, realizując uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew […]
14/10/2014

53/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 53/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2014 […]
01/10/2014

52/2014 – Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.

Raport numer: 52/2014 Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
25/09/2014

51/2014 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 51/2014 Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu […]
22/09/2014

50/2014 – Zamiar ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Raport numer: 50/2014 Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w najbliższym […]
10/09/2014

49/2014 – Podpisanie Memorandum of Understanding w sprawie współpracy

Raport numer: 49/2014 Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
25/08/2014

48/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 48/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2014 […]
14/08/2014

47/2014 – Ustanowienie zastawu finansowego na instrumentach finansowych

Raport numer: 47/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała drugostronnie podpisaną z […]
12/08/2014

46/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 46/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 […]
29/07/2014

44/2014 – Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.

Raport numer: 44/2014 Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt […]
29/07/2014

45/2014 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport numer: 45/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. […]
25/07/2014

43/2014 – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raport numer: 43/2014 Zarząd Boryszew S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej […]
25/07/2014

42/2014 – Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport numer: 42/2014 Zarząd Boryszew S.A., informuje, że w dniach 24 i 25 lipca […]
16/07/2014

41/2014 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport numer: 41/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 roku […]
01/07/2014

40/2014 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 40/2014  Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu […]
25/06/2014

38/2014 – Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Raport numer: 38/2014
25/06/2014

39/2014 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 39/2014 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
24/06/2014

37/2014 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 37/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 […]
23/06/2014

36/2014 – Opinia Zarządu w sprawie wniosku zgłoszonego w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Akcjonariusza dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Raport numer: 36/2014 W związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnym […]
18/06/2014

35/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 35/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 […]
18/06/2014

34/2014 – Zawarcie ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie

Raport numer: 34/2014 Zarząd Boryszew S.A. (Emitent. Spółka), informuje, że: 1. w dniu 17 […]
17/06/2014

33/2014 – Zawiadomienie spółki Impexmetal S.A. o zmianie udziału

Raport numer: 33/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki […]
11/06/2014

32/2014 – Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji

Raport numer: 32/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu […]
06/06/2014

31/2014 – Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku

Raport numer: 31/2014  Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza […]
29/05/2014

29/2014 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 29/2014  Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, […]
29/05/2014

30/2014 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Raport numer: 30/2014  godnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
29/05/2014

28/2014 – Zakończenie „Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”

Raport numer: 28/2014  Zarząd Boryszew S.A., kierując się dobrym interesem Spółki, po uzyskaniu w […]
18/04/2014

27/2014 – Zawarcie warunkowych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie

Raport numer: 27/2014 Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2014r. zawarł […]
16/04/2014

26/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Boryszew S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2013 rok

Raport numer: 26/2014 Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż raport roczny Spółki za 2013 rok […]
03/04/2014

25/2014 – Ustanowienie zastawu rejestrowego

Raport numer: 25/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego […]
01/04/2014

24/2014 – Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną

Raport numer: 24/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku, […]
21/03/2014

23/2014 – Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości

Raport numer: 23/2014 Raport bieżący nr 23/2014   Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), informuje, iż w […]
20/03/2014

22/2014 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki

Raport numer: 22/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 Zarządu Boryszew S.A. („Spółka”, […]
12/03/2014

21/2014 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji.

Raport numer: 21/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego Zarządu Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) nr […]
10/03/2014

20/2014 – Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 20/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż […]
07/03/2014

18/2014 – Wyznaczenie Dnia Referencyjnego

Raport numer: 18/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z […]
07/03/2014

19/2014 – Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań Boryszew S.A.

Raport numer: 19/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż […]
06/03/2014

17/2014 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport numer: 17/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sąd […]
28/02/2014

15/2014 – Emisja obligacji

Raport numer: 15/2014 W dniu 28 lutego 2014 roku, w ramach nowego Programu emisji […]
28/02/2014

16/2014 – Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Raport numer: 16/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku, […]
27/02/2014

14/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 14/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2014 […]
21/02/2014

13/2014 – Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew SA

Raport numer: 13/2014 Raport bieżący nr. 13/2014 Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie […]
17/02/2014

9/2014 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew SA

Raport numer: 9/2014 Raport bieżący nr 9/2014   Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w […]
17/02/2014

11/2014 – Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 17 lutego 2014r.

Raport numer: 11/2014 Raport bieżący nr 11/2014   Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości […]
17/02/2014

12/2014 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 12/2014 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
17/02/2014

10/2014 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Boryszew SA

Raport numer: 10/2014 Zarząd Boryszew S.A. informuję, że w dniu 17 lutego 2014 roku […]
14/02/2014

5/2014 – Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew SA

Raport numer: 5/2014 Raport bieżący nr 5/2014   Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w […]
14/02/2014

8/2014 – Zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 17 lutego 2014 roku

Raport numer: 8/2014 Raport bieżący nr 8/2014   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]
14/02/2014

6/2014 – Zawarcie umowy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 6/2014 Raport bieżący nr 6/2014   Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w […]
14/02/2014

7/2014 – Zawarcie z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta dla akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 7/2014 Raport bieżący nr 7/2014   Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w […]
29/01/2014

4/2014 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport numer: 4/2014 Raport bieżący nr 4/2014   Zarząd Boryszew SA podaje do publicznej […]
21/01/2014

2/2014 – Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku

Raport numer: 2/2014 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie […]
21/01/2014

3/2014 – Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku

Raport numer: 3/2014 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
17/01/2014

1/2014 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Raport numer: 1/2014 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała […]
19/12/2013

89/2013 – Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Raport numer: 89/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała […]
16/12/2013

88/2013 – Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

Raport numer: 88/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2013 roku […]
28/11/2013

87/2013 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 87/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 roku, […]
25/11/2013

85/2013 – Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 85/2013 Raport bieżący nr 85/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść […]
25/11/2013

86/2013 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 86/2013 Raport bieżący 86/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, […]
21/11/2013

84/2013 K – Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości – korekta raportu

Raport numer: 84/2013 K Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr […]
08/11/2013

84/2013 – Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport numer: 84/2013 Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 7 listopada 2013r. zawarł […]
07/11/2013

83/2013 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

Raport numer: 83/2013 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2013 z dnia 23 października […]
30/10/2013

80/2013 Korekta – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie – korekta raportu

Raport numer: 80/2013 Korekta Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż prostuje błąd pisarski w załączniku […]
29/10/2013

81/2013 – Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku

Raport numer: 81/2013 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie […]
29/10/2013

82/2013 – Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku

Raport numer: 82/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
23/10/2013

80/2013 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

Raport numer: 80/2013 Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2013 roku Zarząd […]
03/10/2013

78/2013 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 78/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 1 października 2013 […]
03/10/2013

79/2013 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 79/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 2 października 2013 […]
30/09/2013

77/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 77/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2013 […]
27/09/2013

76/2013 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 76/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 27 września 2013 […]
27/09/2013

75/2013 – Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 75/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w […]
25/09/2013

74/2013 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 74/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 25 września 2013 […]
25/09/2013

73/2013 – Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 73/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w […]
24/09/2013

72/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 72/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2013 […]
20/09/2013

71/2013 – Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 71/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w […]
19/09/2013

70/2013 – Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 70/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w […]
13/09/2013

69/2013 – Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Raport numer: 69/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku, […]
13/09/2013

68/2013 – Informacja osoby zobowiązanej

Raport numer: 68/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 13 września 2013 […]
12/09/2013

64/2013 K – Emisja obligacji

Raport numer: 64/2013 K Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr […]
12/09/2013

65/2013 K – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 65/2013 K Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr […]
11/09/2013

67/2013 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 67/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 10 września 2013 […]
06/09/2013

66/2013 – Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Raport numer: 66/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A. wykonując postanowienia […]
02/09/2013

64/2013 – Emisja obligacji

Raport numer: 64/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2013 roku, […]
02/09/2013

65/2013 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Raport numer: 65/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2013 roku, […]
21/08/2013

63/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 63/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 […]
08/08/2013

62/2013 – Skup akcji Boryszew S.A.

Raport numer: 62/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając […]
05/08/2013

61/2013 – Skup akcji Boryszew S.A

Raport numer: 61/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając […]
30/07/2013

60/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 60/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2013 […]
30/07/2013

59/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 59/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
26/07/2013

56/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 56/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
26/07/2013

58/2013 – Powołanie Członka Zarządu Boryszew S.A.

Raport numer: 58/2013 Powołanie Członka Zarządu Boryszew S.A. Raport bieżący nr 58/2013 Zarząd Boryszew […]
26/07/2013

57/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 57/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
25/07/2013

55/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 55/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
24/07/2013

54/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 54/2013 24-07-2013 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną   Raport bieżący […]
23/07/2013

53/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 53/2013 23-07-2013 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną   Raport bieżący […]
22/07/2013

52/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 52/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2013 […]
19/07/2013

51/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 51/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
19/07/2013

50/2013 – Informacja o stanie posiadania akcji własnych

Raport numer: 50/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w wyniku rejestracji w dniu 10 […]
18/07/2013

49/2013 – Rejestracja umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Raport numer: 49/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie z dnia 9 […]
18/07/2013

48/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 48/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
18/07/2013

47/2013 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport numer: 47/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2013 roku […]
17/07/2013

46/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 46/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
16/07/2013

45/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 45/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
12/07/2013

44/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 44/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
11/07/2013

43/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 43/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
08/07/2013

42/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 42/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
04/07/2013

41/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 41/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
03/07/2013

40/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 40/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
28/06/2013

39/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 39/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
27/06/2013

38/2013 – Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Raport numer: 38/2013 Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w […]
25/06/2013

37/2013 – Zmiana „Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”

Raport numer: 37/2013 Zarząd Boryszew S.A., działając na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego […]
24/06/2013

35/2013 – Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 35/2013
24/06/2013

36/2013 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 36/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej […]
07/06/2013

34/2013 – Dotychczasowa treść § 6 ust.1 Statutu Spółki (w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza)

Raport numer: 34/2013 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 7 czerwca […]
06/06/2013

33/2013 – Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Raport numer: 33/2013 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na […]
28/05/2013

32/2013 – Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

Raport numer: 32/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają […]
28/05/2013

31/2013 – Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew SA

Raport numer: 31/2013 Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, […]
07/05/2013

30/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

Raport numer: 30/2013 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2013 […]
06/05/2013

29/2013 – Informacja osób zobowiązanych

Raport numer: 29/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 6 maja 2013 […]
30/04/2013

27/2013 – Skup akcji Boryszew SA

Raport numer: 27/2013 Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółki zależnej Impexmetal S.A. wykonując postanowienia […]
30/04/2013

28/2013 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport numer: 28/2013 Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych […]
16/04/2013

26/2013 – Skup akcji Boryszew SA

Raport numer: 26/2013 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając […]