69/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

polski