2015

Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew S.A._2015
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów400004291035321579305800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37228264972171624549
Zysk (strata) brutto-67336224782437519406
Zysk (strata) netto *-44372121091980516223
Przepływy netto-316464365261-9722
Przepływy netto z działalności operacyjnej126673823327889-9833
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-24737-17141-51277-27005
Przepływy netto z działalności finansowej8906-146562864927116
Aktywa razem1520619153872915156901502861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania954082924112917386889497
Zobowiązania długoterminowe125941112101100493158083
Zobowiązania krótkoterminowe828141812011816893731414
Kapitał własny566537614617598304613364
Kapitał zakładowy248906248906248906248906
Liczba akcji (tys. szt.)240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.362.562.492.56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0.190.050.080.07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew_2015
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1328380129315615640371492407
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30866379451930449906
Zysk (strata) brutto1494972832188845365
Zysk (strata) netto *58131198653326498
Przepływy netto26079165869731-34998
Przepływy netto z działalności operacyjnej9518413675749770-8527
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-28426-74543-55891-42295
Przepływy netto z działalności finansowej-40679-456281585215824
Aktywa razem3452791346373236011093470133
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2037894206273621681302011667
Zobowiązania długoterminowe337593387667384965370789
Zobowiązania krótkoterminowe1673578164637917530821608317
Kapitał własny857511828230833574869070
Kapitał zakładowy248906248906248906248906
Liczba akcji (tys. szt.)240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3.573.453.473.62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0.020.010.030.11

excel_logo.pngPobierz

polski