Dokumenty korporacyjne

NazwaDownload
Statut Otwórz
Regulamin Zarządu Otwórz
Regulamin Rady Nadzorczej Otwórz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Otwórz
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 Otwórz
polski