NazwaDownload
Statut Otwórz
Regulamin Zarządu Otwórz
Regulamin Rady Nadzorczej Otwórz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Otwórz
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2022 roku Otwórz
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku Otwórz
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 roku Otwórz
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 roku Otwórz
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 roku Otwórz