Grupa Boryszew nieustannie stara się rozwijać oraz optymalizować oferowane przez poszczególne spółki usługi. Działalność w czterech segmentach wymaga od nas stałego udoskonalania i poszerzania stosowanych rozwiązań. Dlatego też Grupa w swoich strukturach stale wprowadza innowacje produktowe i maszynowe w zakresie chemii, metali nieżelaznych oraz stali. Działania B+R Grupy Boryszew mają zasięg globalny, optymalizując procesy produkcji w zakładach nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wierzymy, że dzięki dobrze przemyślanym inwestycjom oraz odpowiednim zarządzaniu, będziemy mogli nieustannie poszerzać, już i tak zróżnicowane, portfolio.
SpółkaData pozyskaniaData zakończeniaNazwa projektuWartość inwestycji (tys. zł)W tym dotacja UE (tys. zł)
Boryszew ERG11.201731.10.2020Ekologiczny nanopłyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych6 4663 295
NPA Skawina30.11.201531.01.2021Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx75 24229 816
15.12.201630.06.2020MultiEx - innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium15 5778 205
10.06.201624.03.2020Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych4 6742 682
Walcownia Metali Dziedzice30.06.201629.02.2020"BRASS CAST&DRAW® Tech - Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym
standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach
skrawających"
51 66720 674
ZM Silesia01.01.201830.06.2021Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji pełnej gamy asortymentowej drutów ze stopów Zn-Al przeznaczonych do ochrony korozyjnej metodą metalizacji natryskowej23 79110 953
Maflow Polska 01.05.201730.04.2020Innomoto19 5184 568
BRS Commodities01.07.201730.06.2020Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji komponentów oraz ich integracja w formie innowacyjnego panelu drzwiowego przeznaczonego do pojazdów samochodowych20 1957 849
Walcownia Rur Andrzej01.05.2017Innowacyjny gatunek wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej do pracy w warunkach nadkrytycznych00
01.06.2018Innowacyjne rury ze stali bainitycznej z efektem TRIP przeznaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu wydobywczego o podwyższonych właściwościach użytkowych00
Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego00
Huta Bankowa01.04.201731.12.2020Designed rolling of large size long bars with non furnance treatment - Projektowane walcowanie prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową - nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych o projektowanych własnościach przeznaczonych dla przemysłu maszynowego70 40928 164
01.04.201731.03.2020SBR-x: Unikatowy pierścień stalowy kuto-walcowany specjalnego przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych24 23414 479
01.01.201830.09.2020Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD36 31521 822
Suma483 301 207.892