2020

Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł164 486
301 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł18 18920 759
Zysk (strata) bruttow tys. zł22 42321 773
Zysk (strata) nettow tys. zł16 81518 095
Przepływy nettow tys. zł-24 5875 988
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł-22 4422 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-45 774-6 935
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł43 62910 174
Aktywa razemw tys. zł1 743 9801 693 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 285 9541 246 524
Zobowiązania długoterminowew tys. zł116 459283 957
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 169 495962 567
Kapitał własnyw tys. zł458 026447 024
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł1,911,86
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,070,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 231 3971 573 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł35 90231 910
Zysk (strata) bruttow tys. zł45 553-20 306
Zysk (strata) nettow tys. zł36 546-35 148
Przepływy nettow tys. zł-35 299-35 797
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł753-3 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-69 964-77 545
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł33 91245 569
Aktywa razemw tys. zł4 720 5554 867 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł3 252 6123 414 194
Zobowiązania długoterminowew tys. zł679 7951 137 601
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł2 555 8032 260 151
Kapitał własnyw tys. zł1 322 3711 287 840
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł5,515,37
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,15-0,15

excel_logo.pngPobierz

polski