Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł372 604274 204164 486
301 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł930 89814 15318 18920 759
Zysk (strata) bruttow tys. zł1 171 40716 66722 42321 773
Zysk (strata) nettow tys. zł1 128 47715 56016 81518 095
Przepływy nettow tys. zł14 4851 220-24 5875 988
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł-46 78347 010
-22 4422 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł333 438-62 812-45 774-6 935
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-272 17017 02243 62910 174
Aktywa razemw tys. zł2 545 0491 809 0751 743 9801 693 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł947 2571 335 848
1 285 9541 246 524
Zobowiązania długoterminowew tys. zł226 581183 766116 459283 957
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł720 6761 152 0821 169 495962 567
Kapitał własnyw tys. zł1 597 792473 227458 026447 024
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,661,971,911,86
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł4,70,070,070,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 342 6311 406 845
1 231 3971 573 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł89 916-103 639
35 90231 910
Zysk (strata) bruttow tys. zł419 413-108 577
45 553-20 306
Zysk (strata) nettow tys. zł394 206-116 498

36 546-35 148
Przepływy nettow tys. zł50 0448 434
-35 299-35 797
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł-185 780177 966
753-3 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł333 865-72 757
-69 964-77 545
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-98 041-96 775
33 91245 569
Aktywa razemw tys. zł4 098 7784 696 032
4 720 5554 867 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 465 1843 424 020
3 252 6123 414 194
Zobowiązania długoterminowew tys. zł634 777648 107
679 7951 137 601
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 812 8802 056 027
2 555 8032 260 151
Kapitał własnyw tys. zł1 612 5401 170 380
1 322 3711 287 840
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906
248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000
240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,724.88
5,515,37
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł1,64-0,490,15-0,15

excel_logo.pngPobierz