2020

Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł274 204164 486
301 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł14 15318 18920 759
Zysk (strata) bruttow tys. zł16 66722 42321 773
Zysk (strata) nettow tys. zł15 56016 81518 095
Przepływy nettow tys. zł1 220-24 5875 988
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł47 010
-22 4422 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-62 812-45 774-6 935
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł17 02243 62910 174
Aktywa razemw tys. zł1 809 0751 743 9801 693 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 335 848
1 285 9541 246 524
Zobowiązania długoterminowew tys. zł183 766116 459283 957
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 152 0821 169 495962 567
Kapitał własnyw tys. zł473 227458 026447 024
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł1,971,911,86
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,070,070,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2020
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 406 845
1 231 3971 573 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-103 639
35 90231 910
Zysk (strata) bruttow tys. zł-108 577
45 553-20 306
Zysk (strata) nettow tys. zł-116 498

36 546-35 148
Przepływy nettow tys. zł8 434
-35 299-35 797
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł177 966
753-3 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-72 757
-69 964-77 545
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-96 775
33 91245 569
Aktywa razemw tys. zł4 696 032
4 720 5554 867 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł3 424 020
3 252 6123 414 194
Zobowiązania długoterminowew tys. zł648 107
679 7951 137 601
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł2 056 027
2 555 8032 260 151
Kapitał własnyw tys. zł1 170 380
1 322 3711 287 840
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906
248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000
240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł4.88
5,515,37
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,490,15-0,15

excel_logo.pngPobierz

polski