2020

Informacje finansowe Boryszew SA

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł301 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł20 759
Zysk (strata) bruttotys. zł21 773
Zysk (strata) nettotys. zł18 095
Przepływy nettotys. zł5 988
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł2 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-6 935
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł10 174
Aktywa razemtys. zł1 693 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł1 246 524
Zobowiązania długoterminowetys. zł283 957
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł962 567
Kapitał własnytys. zł447 024
Kapitał zakładowytys. zł248 906
Liczba akcjitys.szt240 000
Wartość księgowa na jedną akcję1.86
Zysk (strata) na jedną akcję0.07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 573 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł31 910
Zysk (strata) bruttotys. zł-20 306
Zysk (strata) nettotys. zł-35 148
Przepływy nettotys. zł-35 797
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł-3 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-77 545
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł45 569
Aktywa razemtys. zł4 867 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł3 414 194
Zobowiązania długoterminowetys. zł1 137 601
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł2 260 151
Kapitał własnytys. zł1 287 840
Kapitał zakładowytys. zł248 906
Liczba akcjitys.szt240 000
Wartość księgowa na jedną akcję5.37
Zysk (strata) na jedną akcję-0.15

excel_logo.pngPobierz

polski