2019

Informacje finansowe Boryszew SA

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł325 453343 697372 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł26 42314 95622 717
Zysk (strata) bruttotys. zł31 7817 88917 518
Zysk (strata) nettotys. zł26 1336 32115 885
Przepływy nettotys. zł-7 7809 50611 266
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł-16 31052 63624 280
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-8 31063 56655 011
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł16 840-106 696-68 025
Aktywa razemtys. zł1 904 5691 855 1901 927 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł1 254 8841 228 5971 309 551
Zobowiązania długoterminowetys. zł500 958496 863431 205
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł753 926731 734878 346
Kapitał własnytys. zł649 685626 593618 023
Kapitał zakładowytys. zł248 906248 906248 906
Liczba akcjitys.szt240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcję2,712.612.58
Zysk (strata) na jedną akcję0,110.030.07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 577 1741 706 5421 504 511
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł42 11887 79848 547
Zysk (strata) bruttotys. zł33 46870 42236 938
Zysk (strata) nettotys. zł9 04237 31015 564
Przepływy nettotys. zł-45 19070 59318 422
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł131 764232 45267 579
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-210 876-156 556-102 221
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł33 922-5 30353 064
Aktywa razemtys. zł5 111 4315 114 7425 181 985
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł3 384 5763 260 1263 181 336
Zobowiązania długoterminowetys. zł1 198 2331 159 290907 245
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł2 169 4902 083 4652 256 039
Kapitał własnytys. zł1 514 1631 432 4991 200 985
Kapitał zakładowytys. zł248 906248 906248 906
Liczba akcjitys.szt240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcję6,315.975
Zysk (strata) na jedną akcję0,040.150.07

excel_logo.pngPobierz

polski