Informacje finansowe Boryszew S.A.

Informacje finansowe Boryszew S.A. 2019
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł341 532325 453343 697372 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-33 18326 42314 95622 717
Zysk (strata) bruttow tys. zł-231 52831 7817 88917 518
Zysk (strata) nettow tys. zł-222 12826 1336 32115 885
Przepływy nettow tys. zł-6 517-7 7809 50611 266
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł31 441-16 31052 63624 280
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-19 388-8 31063 56655 011
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-18 57016 840-106 696-68 025
Aktywa razemw tys. zł1 636 3371 904 5691 855 1901 927 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 207 0071 254 8841 228 5971 309 551
Zobowiązania długoterminowew tys. zł282 230500 958496 863431 205
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł924 777753 926731 734878 346
Kapitał własnyw tys. zł429 330649 685626 593618 023
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł1,792,712,612,58
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,930,110,030,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2019
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 471 2921 577 1741 706 5421 504 511
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł31 83542 11887 79848 547
Zysk (strata) bruttow tys. zł-163 95133 46870 42236 938
Zysk (strata) nettow tys. zł-149 8939 04237 31015 564
Przepływy nettow tys. zł21 412-45 19070 59318 422
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł23 622131 764232 45267 579
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-69 146-210 876-156 556-102 221
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł66 93633 922-5 30353 064
Aktywa razemw tys. zł4 788 3725 111 4315 114 7425 181 985
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł3 253 3153 384 5763 260 1263 181 336
Zobowiązania długoterminowew tys. zł1 160 8711 198 2331 159 290907 245
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł2 076 1472 169 4902 083 4652 256 039
Kapitał własnyw tys. zł1 346 5091 514 1631 432 4991 200 985
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł5,616,315,975,00
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,630,040,150,07

excel_logo.pngPobierz