Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2014
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł284 578270 941237 342255 791
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł4 09911 56614 91517 102
Zysk (strata) bruttow tys. zł-4969 98311 54114 129
Zysk (strata) netto *w tys. zł-2 8197 6289 26311 476
Przepływy nettow tys. zł-5 28612 672-12 924623
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł30 16047 5116 024-13 258
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-47 851-67 403-24 271-13 046
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł12 40532 5645 32326 927
Aktywa razemw tys. zł1 428 1771 403 5491 327 5831 278 298
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł829 311796 025838 836799 427
Zobowiązania długoterminowew tys. zł144 011116 440128 762109 086
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł685 300679 585710 074690 341
Kapitał własnyw tys. zł598 866607 524488 747478 871
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906228 906228 906
Liczba akcji w tys. szt.240 000220 000220 000220 000
Wartość księgowa na jedną akcję w zł2,502,762,222,18
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,010,040,040,05

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2014
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 228 5121 295 6781 305 3431 228 587
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł53 58377 65045 16533 957
Zysk (strata) bruttow tys. zł36 50052 35139 54823 302
Zysk (strata) netto *w tys. zł33 17040 34325 42510 973
Przepływy nettow tys. zł20 679-7 988-35 95311 573
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł95 365-27 37382 39724 162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-72 087-111 818-77 926-35 581
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-2 599131 203-40 42422 992
Aktywa razemw tys. zł3 350 1873 419 9393 190 4213 067 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 915 9381 985 9151 936 2701 848 840
Zobowiązania długoterminowew tys. zł423 188393 866366 740314 764
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 458 4871 531 6341 506 3791 467 754
Kapitał własnyw tys. zł851 434821 022657 307633 639
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906228 906228 906
Liczba akcji w tys. szt.240 000220 000220 000220 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł3,553,732,992,88
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,140,180,120,05

excel_logo.pngPobierz