2014

Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew S.A._2014
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów284578270941237342255791
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4099115661491517102
Zysk (strata) brutto-49699831154114129
Zysk (strata) netto *-28197628926311476
Przepływy netto-528612672-12924623
Przepływy netto z działalności operacyjnej30160475116024-13258
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47851-67403-24271-13046
Przepływy netto z działalności finansowej1240532564532326927
Aktywa razem1428177140354913275831278298
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania829311796025838836799427
Zobowiązania długoterminowe144011116440128762109086
Zobowiązania krótkoterminowe685300679585710074690341
Kapitał własny598866607524488747478871
Kapitał zakładowy248906248906228906228906
Liczba akcji (tys. szt.)240000220000220000220000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.52.762.222.18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0.010.040.040.05

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew_2014
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1228512129567813053431228587
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53583776504516533957
Zysk (strata) brutto36500523513954823302
Zysk (strata) netto *33170403432542510973
Przepływy netto20679-7988-3595311573
Przepływy netto z działalności operacyjnej95365-273738239724162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-72087-111818-77926-35581
Przepływy netto z działalności finansowej-2599131203-4042422992
Aktywa razem3350187341993931904213067874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1915938198591519362701848840
Zobowiązania długoterminowe423188393866366740314764
Zobowiązania krótkoterminowe1458487153163415063791467754
Kapitał własny851434821022657307633639
Kapitał zakładowy248906248906228906228906
Liczba akcji (tys. szt.)240000220000220000220000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3.553.732.992.88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0.140.180.120.05

excel_logo.pngPobierz

polski