2012

Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew SA_2012
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów244112186900212356213380
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-320076262232326840
Zysk (strata) brutto-13773211271643313607
Zysk (strata) netto *-15442169881359813815
Przepływy netto622-4782-5803492
Przepływy netto z działalności operacyjnej6947532017125-13577
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16615-183606931-10688
Przepływy netto z działalności finansowej102908258-2463627757
Aktywa razem1101174103050110198261030565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania632130552328553630553021
Zobowiązania długoterminowe168038168470198921104724
Zobowiązania krótkoterminowe464092383858354709448297
Kapitał własny469044478173466196477544
Kapitał zakładowy234807234807234807234807
Liczba akcji (tys. szt.)225671.57225671.57225671.57225671.57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.082.122.072.12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0.070.080.060.06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew_2012
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1163758119862912608371257963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20511281196504861636
Zysk (strata) brutto-36815340775649245323
Zysk (strata) netto *-34413184652653228694
Przepływy netto16885-3037810093-5136
Przepływy netto z działalności operacyjnej522515475652692-9130
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-29228-19285-31485-25327
Przepływy netto z działalności finansowej-6138-65849-1111429321
Aktywa razem2749068286413428987682846602
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1567604163364516731041623578
Zobowiązania długoterminowe274609306701326244291401
Zobowiązania krótkoterminowe1227932126589012867641282085
Kapitał własny647630701392704240706106
Kapitał zakładowy234807234807234807234807
Liczba akcji (tys. szt.)225671.57225671.57225671.57225671.57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.873.113.123.13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0.150.080.120.13

excel_logo.pngPobierz

polski