W Grupie Boryszew ważne jest dla nas:

  • poszanowanie praw człowieka i pracownika,
  • poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżki kariery,
  • tworzenie zespołów samodzielnie realizujących wytyczone cele,
  • stworzenie możliwości realizacji własnych inicjatyw racjonalizatorskich i proefektywnościowych,
  • pracowanie nad stałą poprawą warunków pracy.

W Grupie stwarzamy Pracownikom atmosferę wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, która sprzyja ich rozwojowi. Kluczowym elementem naszej polityki HR jest pobudzanie zespołu do prezentowania własnych inicjatyw i innowacyjnych pomysłów. Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa Boryszew opiera na zasadach filozofii Kaizen, której podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie wszystkich Pracowników w proces podnoszenia jakości firmy oraz wytwarzanych przez nią produktów.

Nieustannie inwestujemy w rozwój naszej organizacji, nowe technologie i badania. Dbamy o to, by Pracownicy rozwijali się razem z nami poprzez uczestnictwo w przełomowych projektach, zdobywając przy tym nową wiedzę i kompetencje.