Raporty Roczne

27/04/2022

RS 2021 Skonsolidowany raport roczny

Raport numer: RS 2021 List do Akcjonariuszy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Boryszew.pdf Sprawozdanie z […]
27/04/2022

R 2021 Raport roczny Boryszew S.A.

Raport numer: R 2020 List do Akcjonariuszy Sprawozdanie finansowe Grupy Boryszew.pdf Sprawozdanie z działalności […]
01/05/2021

RS 2020 Skonsolidowany raport roczny

Raport numer: RS 2020 List do Akcjonariuszy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Boryszew.pdf Sprawozdanie z […]
01/05/2021

R 2020 Raport roczny Boryszew S.A.

Raport numer: R 2020 List do Akcjonariuszy SF BRS R 2020 Sprawozdanie z działalności […]
28/05/2020

RS 2019 Skonsolidowany raport roczny

Raport numer: RS 2019 List Prezesa Zarządu.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie z działalności w […]
28/05/2020

R 2019 Raport roczny Boryszew S.A.

Raport numer: R 2019 List Prezesa Zarządu.pdf Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z […]
25/04/2019

R 2018 – Raport roczny Boryszew S.A.

Raport numer: R 2018  List Prezesa Zarządu.pdf    Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018.pdf   […]
25/04/2019

RS 2018 – Skonsolidowany raport roczny

Raport numer: RS 2018  List Prezesa Zarządu.pdf    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKB za 2018.pdf […]
26/04/2018

RS 2017 – Skonsolidowany raport roczny 2017

Raport numer: RS 2017  List Prezesa Zarządu Boryszew SA.pdf    Sprawozdanie finansowe GKB 2017.pdf […]
26/04/2018

R 2017 – Raport roczny Boryszew SA

Raport numer: R 2017  List Prezesa Zarządu Boryszew SA.pdf    SF Boryszew SA 2017.pdf […]
29/03/2017

R 2016 – Jednostkowy raport roczny 2016

Raport numer: R 2016 Opinia i raport Boryszew 2016   Sprawozdanie finansowe BRS 2016 […]
29/03/2017

RS 2016 – Skonsolidowany raport roczny 2016

Raport numer: RS 2016 Opinia i raport GK Boryszew 2016   Sprawozdanie finansowe GKB […]
21/03/2016

RS 2015 – Skonsolidowany raport roczny 2015

Raport numer: RS 2015 Opinia_skonsolidowana_BRS.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_GKB.pdf SF_GK_BRS_2015.pdf List_Prezesa_Zarzadu.pdf
21/03/2016

R 2015 – Jednostkowy raport roczny 2015

Raport numer: R 2015 Opinia i raport Boryszew_2015.pdf SF BRS 2015.pdf Sprawozdanie Zarzadu BRS […]
20/03/2015

R 2014 – Jednostkowy raport roczny 2014

Raport numer: R 2014 Opinia_i_raport_Boryszew_2014.pdf SF_BRS_2014.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_w_2014.pdf List_Prezesa_Zarzadu.pdf
20/03/2015

RS 2014 – Skonsolidowany raport roczny 2014

Raport numer: RS 2014 Opinia_i_raport_GK_Boryszew_2014.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_w_2014_roku.pdf SF_GKB_2014.pdf List_Prezesa_Zarzadu.pdf
29/04/2014

R 2013 – Jednostkowy raport roczny 2013

Raport numer: R 2013 List_Prezesa_Zarzadu_Boryszew_S.A..pdf   SF_Boryszew_SA_2013.pdf   Opinia_i_raport_Boryszew_2013.pdf   Sprawozdanie_Zarzadu_BRS_2013.pdf
29/04/2014

RS 2013 – Skonsolidowany raport roczny 2013

Raport numer: RS 2013 List_Prezesa_Zarzadu_Boryszew_S.A..pdf   Opinia_i_raport_GK_Boryszew_2013.pdf   Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Kapitalowa_Boryszew_2013.pdf   SF_Grupa_Kapitalowa_Boryszew2013.pdf
29/04/2014

RM 2013 – Multimedialny raport roczny 2013

Raport numer: RM 2013 Multimedialny raport roczny 2013
26/04/2013

R 2012 – Jednostkowy raport roczny 2012

Raport numer: R 2012 raporty/roczny/SF_BOR_2012.pdf raporty/roczny/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki2012_26_04_2013.pdf raporty/roczny/Opinia_i_raport_Boryszew_2012.pdf raporty/roczny/List_Prezesa_Zarzadu.pdf
26/04/2013

Rs 2012 – skonsolidowany raport roczny 2012

Raport numer: Rs 2012 raporty/skonsolidowany_roczny_2012/SF_GKB_2012.pdf raporty/skonsolidowany_roczny_2012/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_BRS_2012_26_04_2013.pdf raporty/skonsolidowany_roczny_2012/Opinia_i_raport_GK_Boryszew_2012.pdf raporty/skonsolidowany_roczny_2012/List_Prezesa_Zarzadu.pdf
27/04/2012

RS 2011 – Skonsolidowany raport roczny 2011

Raport numer: RS 2011 raporty/2011/roczny_skonsolidowany/Sprawozdaniu_Zarzadu_GK_BRS_2011.pdf raporty/2011/roczny_skonsolidowany/Opinia_i_raport.pdf raporty/2011/roczny_skonsolidowany/SF_GK_BRS_2011.pdf raporty/2011/roczny_skonsolidowany/Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  
27/04/2012

R 2011 – Jednostkowy raport roczny 2011

Raport numer: R 2011 raporty/2011/roczny_jednostkowy/Sprawozdaniu_Zarzadu_BRS_2011.pdf raporty/2011/roczny_jednostkowy/Opinia_i_raport.pdf raporty/2011/roczny_jednostkowy/Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf raporty/2011/roczny_jednostkowy/SF_BOR-_2011_27_04.pdf
30/04/2011

RS 2010 – Skonsolidowany raport roczny 2010

Raport numer: RS 2010 raporty/2010/roczny_skonsolidowany/SF_GK_BRS_2010.pdf raporty/2010/roczny_skonsolidowany/GK_Boryszew_Opinia_i_Raport_2010.pdf raporty/2010/roczny_skonsolidowany/Sprawozdanie_Zarzadu_GK_2010.pdf raporty/2010/roczny_skonsolidowany/Lista_Prezesa_Zarzadu_BRS.pdf
27/04/2011

R 2010 – Jednostkowy raport roczny 2010

Raport numer: R 2010 raporty/2010/roczny_jednostkowy/SF_BOR-_2010.pdf raporty/2010/roczny_jednostkowy/Sprawozdaniu_Zarzadu_BRS_2010.pdf raporty/2010/roczny_jednostkowy/Opinia_i_Raport_Boryszew_2010.pdf raporty/2010/roczny_jednostkowy/List_Prezesa_Zarzadu.pdf
30/04/2010

RS 2009 – Skonsolidowany raport roczny 2009

Raport numer: RS 2009 raporty/2009/roczny_skonsolidowany/SF_GK_BRS_2009.pdf raporty/2009/roczny_skonsolidowany/Oswiadczenie_Zarzadu_GK_BRS_2009.pdf raporty/2009/roczny_skonsolidowany/Opinia_i_raport.pdf raporty/2009/roczny_skonsolidowany/Sprawozdanie_Zarzadu_GK_BRS_2009.pdf raporty/2009/roczny_skonsolidowany/List_Prezesa.pdf
30/04/2010

R 2009 – Jednostkowy raport roczny 2009

Raport numer: R 2009 raporty/2009/roczny_jednostkowy/SF_BRS_2009.pdf raporty/2009/roczny_jednostkowy/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki.pdf raporty/2009/roczny_jednostkowy/Opinia_i_raport.pdf raporty/2009/roczny_jednostkowy/Oswiadczenie_Zarzadu_BRS.pdf raporty/2009/roczny_jednostkowy/List_Prezesa.pdf
30/04/2009

R 2008 – Jednostkowy raport roczny 2008

Raport numer: R 2008 raporty/2008/roczny_jednostkowy/Sprawozdanie_Zarzadu_BRS_2008.pdf raporty/2008/roczny_jednostkowy/Sprawozdanie_finansowe_BRS_2008.pdf raporty/2008/roczny_jednostkowy/Opinia.pdf raporty/2008/roczny_jednostkowy/Oswiadczenie_Zarzadu_BRS.pdf raporty/2008/roczny_jednostkowy/Boryszew_-_raport_jednostkowy.pdf raporty/2008/roczny_jednostkowy/List_Prezesa.pdf
30/04/2009

RS 2008 – Skonsolidowany raport roczny 2008

Raport numer: RS 2008 raporty/2008/roczny_skonsolidowany/Boryszew_-_opinia_skonsolidowana.pdf raporty/2008/roczny_skonsolidowany/Sprawozdanie_Zarzadu_GK_BRS_2008.pdf raporty/2008/roczny_skonsolidowany/Boryszew_raport_skonsolidowany.pdf raporty/2008/roczny_skonsolidowany/List_Prezesa.pdf raporty/2008/roczny_skonsolidowany/Sprawozdanie_finansowe_GK_BRS_2008.pdf
06/06/2008

RS 2007 – Skonsolidowany raport roczny 2007

Raport numer: RS 2007 raporty/2007/roczny_skonsolidowany/Opinia_i_raport_RS_2007.pdf raporty/2007/roczny_skonsolidowany/Sprawozdanie_Zarzadu_RS_2007.pdf raporty/2007/roczny_skonsolidowany/RS_2007.pdf raporty/2007/roczny_skonsolidowany/List_Prezesa_BRS.pdf
06/06/2008

R 2007 – Jednostkowy raport roczny 2007

Raport numer: R 2007 raporty/2007/roczny_jednostkowy/R_2007.pdf raporty/2007/roczny_jednostkowy/Sprawozdanie_Zarzadu_R_2007.pdf raporty/2007/roczny_jednostkowy/Raport_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf raporty/2007/roczny_jednostkowy/Opinia_i_raport_R_2007.pdf raporty/2007/roczny_jednostkowy/List_Prezesa_BRS.pdf
polski