2021

Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł301 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł20 759
Zysk (strata) bruttow tys. zł21 773
Zysk (strata) nettow tys. zł18 095
Przepływy nettow tys. zł5 988
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł2 749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-6 935
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł10 174
Aktywa razemw tys. zł1 693 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 246 524
Zobowiązania długoterminowew tys. zł283 957
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł962 567
Kapitał własnyw tys. zł447 024
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł1,86
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,07

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 450 938
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł49 885
Zysk (strata) bruttow tys. zł42 291
Zysk (strata) nettow tys. zł26 977
Przepływy nettow tys. zł-32 311
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł-24 812
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-31 493
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł23 994
Aktywa razemw tys. zł4 291 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 609 594
Zobowiązania długoterminowew tys. zł617 467
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 975 550
Kapitał własnyw tys. zł1 658 073
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,91
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,11

excel_logo.pngPobierz

polski