Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł621 897459 350432 229404 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-24 51949 27622 51423 958
Zysk (strata) bruttow tys. zł-266 3703 57310 11325 730
Zysk (strata) nettow tys. zł-273 505-11 9055 84119 807
Przepływy nettow tys. zł9 85215 705-2 106-1 409
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł100 548-56 46722 24645 870
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-41 65575 621-218-91 336
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-49 041-3 449-24 13444 057
Aktywa razemw tys. zł2 513 4622 718 6962 720 3532 678 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 146 1371 092 1011 073 4291 043 483
Zobowiązania długoterminowew tys. zł135 481124 360136 167135 258
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 010 656967 741937 262908 225
Kapitał własnyw tys. zł1 367 3251 626 5951 646 9241 634 832
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.205 205
205 205205 205205 205
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,666,786,866,81
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-1,33-0,050,020,08

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 607 4201 599 8321 605 8101 450 938
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł7 09458 54354 68349 885
Zysk (strata) bruttow tys. zł4 63774 59730 69342 291
Zysk (strata) nettow tys. zł-11 86140 85216 82726 977
Przepływy nettow tys. zł65 368 5 608-3 775-32 311
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł179 58131 853-33 809-24 812
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł41 676 52 85441 586-31 493
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-155 889 -79 099-11 55223 994
Aktywa razemw tys. zł4 220 636 4 365 5194 338 7574 291 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 473 932 2 620 1692 639 6652 609 594
Zobowiązania długoterminowew tys. zł527 214 534 389567 118617 467
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 905 815 1 976 1162 056 1211 975 550
Kapitał własnyw tys. zł1 720 205 1 721 3431 677 1111 658 073
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906 248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.202 000202 000202 000202 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł8,527,176,996,91
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,060,170,070,11

excel_logo.pngPobierz