2021

Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł459 350432 229404 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł49 27622 51423 958
Zysk (strata) bruttow tys. zł3 57310 11325 730
Zysk (strata) nettow tys. zł-11 9055 84119 807
Przepływy nettow tys. zł15 705-2 106-1 409
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł-56 46722 24645 870
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł75 621-218-91 336
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-3 449-24 13444 057
Aktywa razemw tys. zł2 718 6962 720 3532 678 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 092 1011 073 4291 043 483
Zobowiązania długoterminowew tys. zł124 360136 167135 258
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł967 741937 262908 225
Kapitał własnyw tys. zł1 626 5951 646 9241 634 832
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,786,866,81
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,050,020,08

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2021
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 599 8321 605 8101 450 938
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł58 54354 68349 885
Zysk (strata) bruttow tys. zł74 59730 69342 291
Zysk (strata) nettow tys. zł40 85216 82726 977
Przepływy nettow tys. zł5 608-3 775-32 311
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł31 853-33 809-24 812
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł52 85441 586-31 493
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-79 099-11 55223 994
Aktywa razemw tys. zł4 365 5194 338 7574 291 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 620 1692 639 6652 609 594
Zobowiązania długoterminowew tys. zł534 389567 118617 467
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 976 1162 056 1211 975 550
Kapitał własnyw tys. zł1 721 3431 677 1111 658 073
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł7,176,996,91
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,170,070,11

excel_logo.pngPobierz

polski