2024

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok

17/04/2024

Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2024

16/05/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.

20/05/2024

Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2024

14/08/2024

Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2024

19/11/2024


18/04/2023
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2022
19/05/2023
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2023
17/08/2023
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2023
16/11/2023
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2023
27/04/2022
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2021
26/05/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2022
31/08/2022
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2022
10/11/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2022
30/04/2021
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2020
28/05/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2021
24/09/2021
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2021
26/11/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2021
28/05/2020
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2019
29/06/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2020
04/09/2020
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2020
30/11/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2020