Kalendarium

28/05/2020
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2019
29/06/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2020
04/09/2020
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2020
27/11/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2020
polski