Kalendarium

27/04/2022
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2021
26/05/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2022
31/08/2022
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2022
10/11/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2022
30/04/2021
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2020
28/05/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2021
24/09/2021
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2021
26/11/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2021
28/05/2020
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2019
29/06/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2020
04/09/2020
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2020
30/11/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2020
polski