Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2017
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł388 476365 776374 552384 104
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł28 62216 17328 35824 285
Zysk (strata) bruttow tys. zł25 50619 83523 01212 975
Zysk (strata) netto *w tys. zł27 46218 02628 97510 041
Przepływy nettow tys. zł-8 63212 725-24 069-4 875
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł118 8163 313-19 136203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-125 9615 900-2 966-33 714
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-1 4873 512-1 96728 636
Aktywa razemw tys. zł1 761 8731 714 2881 684 6091 650 213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 147 5201 119 8631 098 9981 074 327
Zobowiązania długoterminowew tys. zł272 138304 742290 016218 034
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł875 382815 121808 982856 293
Kapitał własnyw tys. zł614 353594 425585 611575 886
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji w tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcję w zł2,562,482,442,40
Zysk (strata) na jedną akcję w zł0,110,080,120,04

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2017
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 597 3521 521 1971 567 6931 601 280
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł43 311103 32295 25993 577
Zysk (strata) bruttow tys. zł-12 28080 63083 70693 625
Zysk (strata) netto w tys. zł-12 33154 16066 07765 281
Przepływy nettow tys. zł2 16344 531-22 048-11 154
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł126 53590 035102 9262 006
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-16 752-67 587-58 928-88 223
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-107 62022 083-66 04675 063
Aktywa razemw tys. zł4 109 5814 234 6164 137 0894 104 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 387 4912 448 8842 399 5432 423 983
Zobowiązania długoterminowew tys. zł670 489663 664600 251636 891
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 696 9791 763 9401 777 1711 762 673
Kapitał własnyw tys. zł1 131 4681 151 1751 097 7901 071 778
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji w tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł4,714,804,574,47
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0.050,230,280,27

excel_logo.pngPobierz