2017

Informacje finansowe Boryszew SA

Wyniki finansowe Boryszew SA_2017
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów388476365776374552384104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28622161732835824285
Zysk (strata) brutto25506198352301212975
Zysk (strata) netto *27462180262897510041
Przepływy netto-863212725-24069-4875
Przepływy netto z działalności operacyjnej1188163313-19136203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1259615900-2966-33714
Przepływy netto z działalności finansowej-14873512-196728636
Aktywa razem1761873171428816846091650213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1147520111986310989981074327
Zobowiązania długoterminowe272138304742290016218034
Zobowiązania krótkoterminowe875382815121808982856293
Kapitał własny614353594425585611575886
Kapitał zakładowy248906248906248906248906
Liczba akcji (tys. szt.)240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2.562.482.442.4
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0.110.080.120.04

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew_2017
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1597352152119715676931601280
Zysk (strata) z działalności operacyjnej433111033229525993577
Zysk (strata) brutto-12280806308370693625
Zysk (strata) netto -12331541606607765281
Przepływy netto216344531-22048-11154
Przepływy netto z działalności operacyjnej126535900351029262006
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16752-67587-58928-88223
Przepływy netto z działalności finansowej-10762022083-6604675063
Aktywa razem4109581423461641370894104230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2387491244888423995432423983
Zobowiązania długoterminowe670489663664600251636891
Zobowiązania krótkoterminowe1696979176394017771711762673
Kapitał własny1131468115117510977901071778
Kapitał zakładowy248906248906248906248906
Liczba akcji (tys. szt.)240000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4.714.84.574.47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0.050.230.280.27

excel_logo.pngPobierz

polski