Informacje finansowe Boryszew S.A.

Informacje finansowe Boryszew S.A. 2018
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł359 503367 731411 147402 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł-5 86227 75634 97217 775
Zysk (strata) bruttow tys. zł-25 16116 03141 29718 104
Zysk (strata) nettow tys. zł-23 47617 45935 91114 826
Przepływy nettow tys. zł3 549-13 1419 593-6 769
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł16 31323 18123 352-26 303
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-61 285-19 058-36 163-15 134
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł48 521-17 26422 40434 668
Aktywa razemw tys. zł1 859 0101 868 5931 869 8361 810 175
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł1 251 2871 218 1731 227 3411 192 942
Zobowiązania długoterminowew tys. zł411 183212 231267 565433 870
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł840 1041 005 942959 776759 072
Kapitał własnyw tys. zł607 723650 420642 495617 233
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys.szt240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł2,532,712,682,57
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,10,070,150,06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2018
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 413 3251 437 0101 626 6781 622 551
Zysk (strata) z działalności operacyjnejw tys. zł29 30843 44181 73675 118
Zysk (strata) bruttow tys. zł6 58756 66974 81964 977
Zysk (strata) nettow tys. zł-27 11123 72137 03037 710
Przepływy nettow tys. zł-16 742-22 9727 801-55 087
Przepływy netto z działalności operacyjnejw tys. zł108 56617 24093 588-4 360
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejw tys. zł-84 932-46 024-73 740-82 433
Przepływy netto z działalności finansowejw tys. zł-40 3765 812-12 04731 706
Aktywa razemw tys. zł4 236 7574 376 4064 339 2274 270 613
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaw tys. zł2 441 8502 558 4862 541 4542 508 830
Zobowiązania długoterminowew tys. zł747 559628 159622 853655 216
Zobowiązania krótkoterminowew tys. zł1 674 0041 912 5901 900 9941 835 320
Kapitał własnyw tys. zł1 216 2321 241 29812 06 0791 160 748
Kapitał zakładowyw tys. zł248 906248 906248 906248 906
Liczba akcjiw tys. szt.240 000240 000240 000240 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł5,075,175,034,84
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,110,10,150,16

excel_logo.pngPobierz