2018

Informacje finansowe Boryszew SA

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł359 503367731411147402521
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł-5 862277563497217775
Zysk (strata) bruttotys. zł-25 161160314129718104
Zysk (strata) nettotys. zł-23 476174593591114826
Przepływy nettotys. zł3 549-131419593-6769
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł16 3132318123352-26303
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-61 285-19058-36163-15134
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł48 521-172642240434668
Aktywa razemtys. zł1 859 010186859318698361810175
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł1 251 287121817312273411192942
Zobowiązania długoterminowetys. zł411 183212231267565433870
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł840 1041005942959776759072
Kapitał własnytys. zł607 723650420642495617233
Kapitał zakładowytys. zł248 906248906248906248906
Liczba akcjitys.szt240 000240000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję2.532.712.682.57
Zysk (strata) na jedną akcję-0.10.070.150.06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 413 3251 437 01016266781622551
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł29 30843 4418173675118
Zysk (strata) bruttotys. zł6 58756 6697481964977
Zysk (strata) nettotys. zł-27 11123 7213703037710
Przepływy nettotys. zł-16 742-22 9727801-55087
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł108 56617 24093588-4360
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-84 932-46 024-73740-82433
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-40 3765 812-1204731706
Aktywa razemtys. zł4 236 7574 376 40643392274270613
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniatys. zł2 441 8502 558 48625414542508830
Zobowiązania długoterminowetys. zł747 559628 159622853655216
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł1 674 0041 912 59019009941835320
Kapitał własnytys. zł1 216 2321 241 29812060791160748
Kapitał zakładowytys. zł248 906248 906248906248906
Liczba akcjitys.szt240 000240 000240000240000
Wartość księgowa na jedną akcję5.075.175.034.84
Zysk (strata) na jedną akcję-0.110.10.150.16

excel_logo.pngPobierz

polski