PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 20.03.2023


PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 28.10.2021


PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 25.01.2021


PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 15.06.2020


PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 25.06.2019

Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 18.05.2017

Projekty uchwał ZWZ 18.05.2017.pdf


PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 15.06.2016

Projekty uchwał ZWZ 15.06.2016.pdf


PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 25.11.2013

Projekty uchwał na NWZ 25.11.2013.pdf