Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ

SeriaRodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosówWartość nominalna 1 akcji (zł)
Aakcje zwykłe na okaziciela220 000 000220 000 0001,00
Bakcje zwykłe na okaziciela20 000 00020 000 0001,00
RAZEM-240 000 000240 000 000-

POZOSTAŁE INFORMACJE 20.05.2024


POZOSTAŁE INFORMACJE 22.05.2023


POZOSTAŁE INFORMACJE 20.03.2023


POZOSTAŁE INFORMACJE 19.12.2022


POZOSTAŁE INFORMACJE 27.05.2022


POZOSTAŁE INFORMACJE 1.10.2021


POZOSTAŁE INFORMACJE 24.06.2021


POZOSTAŁE INFORMACJE 25.01.2021


POZOSTAŁE INFORMACJE 23.07.2020


POZOSTAŁE INFORMACJE 25.06.2019