Pozostałe informacje

POZOSTAŁE INFORMACJE 23.07.2020


POZOSTAŁE INFORMACJE 25.06.2019


POZOSTAŁE INFORMACJE 14.06.2018

 Formularz Pełnomocnictwa.pdf


POZOSTAŁE INFORMACJE 18.05.2017

Formularz Pełnomocnictwa
Uchwała RN BRS 8/2017
Uchwała RN BRS 9/2017
Uchwała RN BRS 10/2017
Uchwała RN BRS 11/2017


POZOSTAŁE INFORMACJE 15.06.2016

Formularz_Pelnomocnictwa 15.06.2016


POZOSTAŁE INFORMACJE 8.10.2015

Formularz pełnomocnictwa 8.10.2015


POZOSTAŁE INFORMACJE 28.04.2015

Formularz pełnomocnika 28.04.2015


POZOSTAŁE INFORMACJE 25.06.2014

Formularz pełnomocnika 25.06.2014


POZOSTAŁE INFORMACJE 17.02.2014

Formularz_pelnomocnicka 17.02.2014


POZOSTAŁE INFORMACJE 25.11.2013

Formularz_pelnomocnicka 25.11.2013


POZOSTAŁE INFORMACJE24.06.2013

Formularz pełnomocnictwa 24.06.2013


Seria

Rodzaj akcji Liczba akcji Głosy Wartośc nominalna 1 akcji
         
A, akcje zwykłe na okaziciela 220 000 000 220 000 000 1,00zł
B akcje zwykłe na okaziciela 20 000 000 20 000 000 1,00zł
Razem X 240 000 000 240 000 000 X
polski