Informacje finansowe Boryszew S.A.

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2023
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł408 884445 901526 975
EBITDAtys. zł14 325100 30325 286
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł3 84689 70314 623
Zysk (strata) netto tys. zł12 43568 2646 593
Aktywa razemtys. zł2 313 2082 288 6702 378 803
Aktywa trwałetys. zł1 469 0611 457 0661 466 518
Aktywa obrotowetys. zł844 147831 604912 285
Zobowiązania długoterminowetys. zł132 288121 588117 584
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł871 317869 894880 341
Kapitał własny razemtys. zł1 309 6031 297 1881 380 878
Przepływy nettotys. zł-758-20 31227 587
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł21 50119 65152 203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-11 543106 045-33 785
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-10 716-146 0089169
Średnioważona ilość akcjitys.szt205 205205 205205 205
Wartość księgowa na jedną akcję6,386.326.73
Zysk (strata) na jedną akcję0,060.330.03

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2023
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 279 3581 523 0841 681 502
EBITDAtys. zł79 693105 972100 414
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)tys. zł79 693105 972100 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł38 73970 39757 630
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanejtys. zł8 03978 64948 012
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującejtys. zł5 16575 60046 047
Aktywa razemtys. zł3 936 7553 985 7984 200 251
Aktywa trwałetys. zł2 023 8821 936 6261 958 891
Aktywa obrotowetys. zł1 912 8732 049 1722 241 360
Zobowiązania długoterminowetys. zł680 922635 797596 917
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł1 603 4341 690 3821 852 349
Kapitał własny razemtys. zł1 652 3991 659 6191 750 985
Przepływy nettotys. zł-37 595-33 05851 526
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł17 73576 533170 782
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-54 46777 254-56 326
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-863-186 845-62 930
Liczba akcjitys.szt202 000202 000202 000
Wartość księgowa na akcje8,188.228.67
Zysk (strata) na jedną akcję0,030.370.23

excel_logo.pngPobierz