Informacje finansowe Boryszew S.A.

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2023
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł433 526408 884445 901526 975
EBITDAtys. zł28 04914 325100 30325 286
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł17 3353 84689 70314 623
Zysk (strata) netto tys. zł-98 52112 43568 2646 593
Aktywa razemtys. zł2 186 8072 313 2082 288 6702 378 803
Aktywa trwałetys. zł1 382 2901 469 0611 457 0661 466 518
Aktywa obrotowetys. zł804 517844 147831 604912 285
Zobowiązania długoterminowetys. zł234 983132 288121 588117 584
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł740 776871 317869 894880 341
Kapitał własny razemtys. zł1 211 0481 309 6031 297 1881 380 878
Przepływy nettotys. zł-1 536-758-20 31227 587
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł9 42021 50119 65152 203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-11 186-11 543106 045-33 785
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł230-10 716-146 0089169
Średnioważona ilość akcjitys.szt205 205205 205205 205205 205
Wartość księgowa na jedną akcję5,906,386.326.73
Zysk (strata) na jedną akcję-0,480,060.330.03

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2023
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 205 0611 279 3581 523 0841 681 502
EBITDAtys. zł49 90679 693105 972100 414
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)tys. zł94 24379 693105 972100 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł10 32138 73970 39757 630
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanejtys. zł-4 7978 03978 64948 012
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującejtys. zł-4 7575 16575 60046 047
Aktywa razemtys. zł3 758 4293 936 7553 985 7984 200 251
Aktywa trwałetys. zł1 966 0382 023 8821 936 6261 958 891
Aktywa obrotowetys. zł1 787 0441 912 8732 049 1722 241 360
Zobowiązania długoterminowetys. zł676 473680 922635 797596 917
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł1 425 0991 603 4341 690 3821 852 349
Kapitał własny razemtys. zł1 656 8571 652 3991 659 6191 750 985
Przepływy nettotys. zł77 906-37 595-33 05851 526
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł153 77117 73576 533170 782
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł-25 690-54 46777 254-56 326
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł-50 175-863-186 845-62 930
Liczba akcjitys.szt202 000202 000202 000202 000
Wartość księgowa na akcje8,208,188.228.67
Zysk (strata) na jedną akcję-0,020,030.370.23

excel_logo.pngPobierz