Zmiany w kapitale zakładowym

Zmiany w kapitale zakładowym
ZmianaL. akcji po zmianieWart. nominalnaRejestracjaDebiut na GPW
Emisja serii A12 88512 88510018.12.1991n.m.
Podniesienie wart. nominalnejx 2,512 88525031.08.1992n.m.
Split 1:50/ 50644 250518.05.1995n.m.
Emisja serii B1 000 0001 644 250521.06.199520.05.1996
Emisja serii C (oferta publiczna)600 0002 244 250511.03.199620.05.1996
Split 1:5 / 511 221 250103.02.2000n.m.
Emisja serii D (oferta publiczna)700 00011 921 250124.02.200404.03.2004
Split 1:10 / 10119 212 5000,120.10.200405.11.2004
Umorzenie akcji własnych-28 052 00091 160 5000,125.03.2005n.m.
Umorzenie akcji własnych- 21 037 72270 122 7780,127.01.2006n.m.
Umorzenie akcji własnych- 7 436 23162 686 5470,127.02.2006n.m.
Emisja serii E (oferta publiczna)313 432 735376 119 2820,110.05.201025.05.2010
Emisja serii F (oferta publiczna)752 238 5641 128 357 8460,129.12.201031.12.2010
Emisja serii G (oferta publiczna)1 128 357 8462 256 715 6920,110.08.201124.08.2011
Umorzenie akcji własnych *)- 56 715 6922 200 000 0000,110.07.2013n.m.
Scalenie akcji 10: 1x 10200 000 000126.02.201402.04.2014
Emisja akcji serii B (subskrypcja prywatna)20 000 000240 000 000127.10.201428.11.2014
*) Dokonano zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G poprzez objęcie wszystkich dotychczasowych akcji jedną serią oznaczoną literą A.