Złożenie aplikacji

Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie publikacji oferty pracy. Odnajdziesz je na naszej stronie oraz najpopularniejszych portalach pracy. Po złożeniu aplikacji otrzymasz wiadomość email potwierdzającą, że otrzymaliśmy Twoje dokumenty aplikacyjne.

Przegląd aplikacji

Na tym etapie dokonujemy wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji. Pod uwagę bierzemy również aplikacje, które otrzymaliśmy podczas wcześniejszych procesów rekrutacyjnych, jeśli zgłaszający je kandydaci wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych procesach. Do kolejnego etapu zapraszamy kandydatów, których doświadczenie w największym stopniu odpowiada profilowi stanowiska i naszym potrzebom biznesowym.

Spotkania/Rozmowa telefoniczna

W trakcie pierwszego spotkania lub rozmowy telefonicznej pogłębiamy wiedzę o kandydacie. Skupiamy się na jego doświadczeniu, kluczowych kompetencjach oraz wewnętrznych motywacjach. Dla kandydatów rozmowa jest okazją do uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej organizacji i oferowanego przez nas stanowiska pracy.

Spotkanie z potencjalnym przełożonym

Następnie kandydaci, którzy otrzymali pozytywną rekomendację rekrutera, spotykają się z potencjalnym przełożonym. Spotkanie, poza rozmową na tematy merytoryczne, służy poznaniu się i pozwala przełożonemu stwierdzić czy kandydat dobrze wpasuje się do zespołu. Czasami przełożeni proszą o rozwiązanie testu lub wykonanie zadania sprawdzającego wiedzę lub umiejętności niezbędne na obsadzanym stanowisku pracy.

Weryfikacja referencji

Na tym etapie pogłębiamy wiedzę na temat kandydatów, rozmawiając ze wskazanymi przez nich współpracownikami i przełożonymi. Proces zbierania referencji ułatwia nam podjęcie ostatecznej decyzji i wybór kandydata, którego zaprosimy do zespołu.

Zaproszenie do współpracy

Na zakończenie procesu kandydaci, których zaprosiliśmy na rozmowę i kolejne etapy otrzymują informację zwrotną, a osoba, którą wybraliśmy otrzymuje ofertę pracy.