BORYSZEW S.A.

Adres: Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon: (22) 658 65 68
Email: info@boryszew.com
NIP: 837-000-06-34
REGON: 750010992
KRS 0000063824

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału wpłaconego: 240.000.000,00 PLN

Kontakt do rzecznika

Anna Janocha

Rzeczniczka Prasowa Grupy Boryszew

Telefon: +48 606 903 203
Email: anna.janocha@boryszew.com

Kontakt IR

INVESTOR RELATIONS

Adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92
Email: ri@boryszew.com
Telefon: +48 695 10 72 13