42/2016 – Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

polski