17/2020 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

polski