27/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi