22/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

polski