26/2019 – Przystąpienie do rozmów w sprawie sprzedaży aktywów