46/2018 – Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych

polski