54/2022 – Zgoda Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie