12/2020 – Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących

polski