34/2020 – Informacja nt. nabycia akcji własnych

polski