93/2015 – Określenie liczby akcji uprawnionych do dywidendy

polski