39/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

polski