39/2018 – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej

polski