47/2014 – Ustanowienie zastawu finansowego na instrumentach finansowych

polski