5/2021 – Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew